ULUSLARARASI FİNANS BİLİNMESİ GEREKENLER

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim veren Uluslararası Finans Bölümü hakkında, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Türkel ile röportaj gerçekleştirdik.
Sevgili öğrenciler, sadece mevcut bölümler, meslekler ve alanlarla bir yere varmamız mümkün olmadığından, yeni yeni alanlarda birtakım programları biz uygulamaya koyuyoruz. Bu çok önemli. Hem üniversitenin değişimi, yenilenmesi, ihtiyaçlara uyum sağlaması bakımından hem de piyasanın ihtiyaç duyduğu birtakım elemanları karşılama açısından mutlaka bunun sürekli yapılması gerekiyor. Biz de bunu göz önüne alıyoruz ve programlar geliştiriyoruz. Unutmayalım ki, önümüzdeki 5 ile 10 yıl arasında finansman konusu giderek önem kazanacak. Hem iç piyasada hem dış piyasada. Bugün birçok şirket bankalar, kurumlar, kuruluşlar, iyi finans bilgisine sahip, finans konusunda yeteri kadar yetişmiş ve ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü finans iş ve işlemlerini yürütebilecek, anlayacak, analizler yapacak elemanlara ihtiyaç var. Bu nedenle biz de finans bölümünü kurarak bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz.

Bölümünüzü kısaca  tanıtır mısınız? Ve bölümünüzün geleceği hakkında bilgi verir misiniz?

Toros Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü yukarıda belirlediğim amaçlara uygun olarak hazırlandı. Ve bu alandaki finans, muhasebe ve diğer ilgili alanlarda öğrenci yetiştirebilmek amacıyla başlatıldı. Uluslararası Finans Bölümü’nün mezunları uluslararası şirketlerde istihdam edilebileceği gibi, uluslararası standartlarda her türlü iş süreçlerini yürütebilecek ve yönetebilecek, akademik düzeyde yabancı dili kullanabilen öğrenci yetiştirebilecek bir bölümdür. Küreselleşen bir dünyada finansal piyasalar hızla gelişerek birbirine entegre olmaktalar. Bir yandan dünya ekonomisindeki bu entegrasyon, bir yandan da iç piyasalarının daha rekabetçi bir hale gelmesi, sektörde profesyonel bir yetkinliğe sahip, nitelikli işgücü ihtiyacını doğurmuş ve bu ihtiyacın gün geçtikçe artacağı ortaya çıkmıştır.

Bölümdeki  eğitim-öğretimin müfredatı nasıl planlanıyor?

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde Uluslararası Finans Bölümü ders müfredatı Avrupa ve ABD ile eşdeğer olacak şekilde planlanmıştır. Küreselleşen ekonomik sistemde artık nitelikli iş gücü yalnız milli sınırlar içinde değil ulusal sınırların dışında da iş bulma imkanına sahiptirler. Özellikle üniversitemizin bulunduğu coğrafyanın uluslararası önemi düşünüldüğünde yetişmiş olan vasıflı iş gücünün gerek Çukurova bölgesinde, gerek Türkiye’de ve gerekse Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu’da iş imkanı ve iş bulabilmesine imkan bulunmaktadır. Bu nedenle bu bölüm öğrencilerinin gerekli teorik alt yapı ile donatılmasının yanında uygulama ile tecrübe edinebileceği ve İngilizce dilini profesyonel düzeyde kullanabilecek biçimde bir eğitim almasını sağlayacak bir müfredat programı planlanmıştır.

Bölümünüzün diğer  müfredatlardan farklılığı nedir?

Fakültemizde diğer bölümlerde olduğu gibi Uluslararası Finans’ta da intörn uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimiz son yarı yıllarını sahada geçirecek dolayısıyla mezun olmadan önce iş tecrübesi edinecek ve böylelikle teorik eğitimin yanında uygulama ile bilgili ve tecrübe sahibi olmuş olarak iş hayatına atılacaklardır. Bunların yanı sıra öğrencilerin güçlü, teorik uygulama eğitimini almalarını sağlayacak şekilde planlanmış olan müfredat, uluslararası standartta, Avrupa ve Amerika’da eş değerli olacak şekilde düzenlenmiştir.

Aday öğrencilerimizin  bu bölümü tercih ettiklerinde, sahip olacağı avantajlar nelerdir?

Uluslararası Finans Programımız Uluslararası finans alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların nitelikli iş gücü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde teori ve pratiği bir arada sunduğundan öğrenciler mezun olduğunda kolaylıkla iş bulma imkanına sahip olacaklardır. İlk 2 yarıyıl İşletme ve İktisat alanlarında kapsamlı bir teorik eğitim alan öğrenciler, ilerleyen dönemlerde; Muhasebe, İstatistik, Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Bankacılık gibi dersler görmektedirler. Son yarıyılda ise İntörn Uygulaması ile üniversitenin sağlayacağı staj imkanı ile birlikte işyerinde eğitim alacaklardır.

Mezunlarımızın  istihdamı ne durumda? Ve bu konudaki talepler nelerdir?

2018-2019 eğitim- öğretim döneminde ilk kez öğrenci alınacağından henüz mezun öğrencimiz bulunmamaktadır. Ancak şunu ifade edeyim ki; bu bölüm gerek toplumdaki prestiji bakımından gerekse ileride şirketlerin ortaya çıkardığı ihtiyaçları bakımından ciddi bir talebe ciddi bir iş imkanına sahip olacağı ve birçok firma tarafından bunların istihdam edeceği kanaatindeyiz. Bugün uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için şirketlerin maliyetleri mümkün olduğu kadar düşürmek ve mümkün olduğunca ellerindeki finansal kaynakları en ktuygun şekilde plase edebilecek, değerlendirebilecek, yönlendirebilecek elemanlara ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle, her ne kadar şu anda ve istihdam edilmiş öğrencilerimiz olmasa bile önümüzde mezun olduktan sonra ciddi anlamda mezunlarımızın tamamı talep görecek ve sanayide büyük hizmetler görecektir.

Bölümün akademik  kadrosu, laboratuvar, kütüphane gibi olanakları nelerdir?

Üniversitemizin genel politikası mümkün olduğunca yurt dışında özellikle Anglosakson ülkelerinde eğitim görmüş öğretim üyelerine önem vermekte ve bunları istihdam etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle bölümümüzün öğretim kadrosu hem de özel ve kamu sektörü tecrübesi ile ciddi bir farklılık yaratmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bir düzi uygulama dersler yürütülmekte. Bu dersler yeterli sayıda, bilgisayar laboratuvarlarında icra edilmektedir. 45 Evler Kampüsü’nde bulunan üniversitemiz kütüphanesinde çok sayıda basılı akademik kaynak bulunmasının yanında kütüphanemizin çok sayıda veri tabanına aboneliği mevcuttur. Ve bu veri tabanlarına kampüs dışında erişim olanağı sunulmaktadır. Bu sayede  öğrencilerin üniversite kütüphanesinden basılı kaynaklara ve ilerlerse kampüs dışından da çok sayıda elektronik kaynağa erişmeleri mümkün olmaktadır. Bir üniversiteyi üniversite yapan üniversiteye sağladığı imkanlardır. Bu imkanlar çerçevesinde biz mümkün olduğu kadar öğrencilerimize fırsat yaratabilmek amacıyla onları araştırmaya ve çevresinde ortaya çıkan çeşitli sorunlarla ilgilendirmeye yönlendiriyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bunun yanında üniversitemizin çeşitli alanlarda var olan öğrenci kulüpleriyle yine öğrencilerimizi ilişkilendirerek bir finans kulübü çerçevesinde öğrencilerimizin gerçek hayatta finans alanındaki birçok konularla ilgilenip bunlara nasıl çözüm üretildiğini, finans okur-yazarlığının nasıl bir araç olarak kullanılabileceğinin imkanlarını sunmaktayız.

Öğrencilere sunulan  akademik ve teknolojik imkanlar nelerdir?

Biz çevremizdeki çeşitli kuruluşlarla temas kurarak onlarla yakın işbirliği içindeyiz. Buna örnek olarak TURMAB üniversitemize LUCA muhasebe uygulama programını  çoklu kullanım lisansı ile öğrencilere, öğrencilerin kullanımına sunmuş ve müfredatta yer alan muhasebe derslerinin tümünün uygulamalı bir şekilde öğrenmelerine fırsat verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde uygulamalı derslerimizin yürütülmesinde kullanılan yeterli sayıda bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Bunun yanında eğitim verilen tüm sınıflar da akıllı sınıf özelliklerine sahiptir. Üniversitemiz Evler Kampüsü’nde bulunan kütüphanemizde çok sayıda basılı ve elektronik kaynak öğrencilerimizin kullanıma sunulmuştur. Öğretim üyelerimizin önem verdiği noktalardan biri; öğrencilerimizi araştırmaya, yazma ve kendilerini ifade etmek için ödev yapmalarına imkan sağlamak için öğrenciler sürekli kütüphaneye yönlendirilmekte ve bu alanda gerçekten ciddi bir çaba sarf edilmektedir.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar ve iç mekan


Haberlere Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ

"