OPTİSYENLİK PROGRAMI BİLİNMESİ GEREKENLER

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Optisyenlik Programı hakkında, Optisyenlik Program Sorumlusu Öğr. Gör. Birsen Kesik Zeyrek ile röportaj gerçekleştirdik.
Bölümünüzü  kısaca tanıtır mısınız? Ve bölümünüzün geleceği hakkında bilgi verir misiniz?

Meslek Yüksekokuluna bağlı Optisyenlik Programı 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. İlk öğrencilerini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında almıştır. Bu program genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümdeki  eğitim-öğretimin müfredatı nasıl planlanıyor?

Eğitim- öğretim müfredatımız bölüm kurulunda bulunan akademik kadro, öğrenci görüşleri ile sektörün ihtiyacına yönelik olarak planlanmaktadır. Programızda üç dönem ders son dönem mesleki uygulama dersi yapılmaktadır. Uygulamalı eğitimde işyeri uygulaması sektörde yapılmaktadır.

Bölümünüzün  diğer müfredatlardan farklılığı nedir?

Bölüm müfredatımızın en önemli farkı, teorik ve pratiğin bir araya getirilirken akademinin, sektörün ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda oluşturulmasıdır. Bu bağlamda 4. Yarıyılımız tamamen mesleki uygulamaya yönelik, optik sektöründe olacak biçimde hazırlanarak öğrencilerimizin hem pratiklerinin gelişmesi hem de deneyim sorunlarını aşmaları sağlanmaktadır.

Aday  öğrencilerimizin bu bölümü tercih ettiklerinde, sahip olacağı avantajlar  nelerdir?

Aday öğrencilerimiz bu bölümü tercih ettiklerinde; Bu programdan mezun olan öğrenciler “Optisyen” unvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yapabilirler. Ayrıca optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler.

Mezunlarımızın  istihdamı ne durumda? Ve bu konudaki talepler nelerdir?

Mezun öğrencilerimiz, mesleki uygulama eğitiminin de katkısı ile mezun olur olmaz iş imkanına sahip olmaktadırlar. Mevcut durumdaki mezunlarımızın birçoğu kendi işyerini açmış bulunmakta ve diğerleri de optik sektöründe mesul müdür olarak çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra yine bu işletmelerden, nitelikli personel istihdam etme konusunda sürekli talepler almaktayız.

Bölümün  akademik kadrosu, laboratuvar, kütüphane gibi olanakları nelerdir?

Bölümümüzün akademik kadrosu alanında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır. Uygulama derslerini yürüttüğümüz laboratuvarımızda el taşından, yarı otomatik ve tam otomatik makineye kadar her türlü araç gereç mevcuttur. Bu nedenle programımızda öğrencilerimiz el becerisi kazanmakta, staj ve mesleki uygulama dersi ile bunu pekiştirmektedirler.

Öğrencilere  sunulan akademik ve teknolojik imkanlar nelerdir?

Öğrencilerimiz alanları ile ilgili fizik ve optik derslerini almakta ve deneylerle birlikte daha kalıcı bilgiye sahip olmaktadırlar. Meslekleri ile ilgili etik kuralları, mevzuat, satış politikası gibi konularda yeterli bilgileri almaktadırlar. Bir işyerinin nasıl açılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmaktadırlar. Ayrıca müfredatımızda yer alan Girişimcilik dersini alan öğrencilerimiz KOSGEB Girişimcilik Eğitim sertifikasına sahip olmaktadırlar. Böylece işyeri açarken KOSGEB’ in sağlamış olduğu imkanlardan yararlanmaktadırlar. Ayrıca Göz doktorlarımızdan aldıkları dersler sayesinde göz sağlığının önemi ile birlikte yeterli akademik bilgiye sahip olarak hastaları da gereksinimleri doğrultusunda yönlendirebileceklerdir. Bilinçli hasta bilinçli satış elemanı amaçlanmaktadır.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor

Otomatik alternatif metin yok.

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, oturan insanlar

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve oturan insanlar

Görüntünün olası içeriği: oturan insanlar


                                                                           


Haberlere Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ

"