İŞLETME BÖLÜMÜ BİLİNMESİ GEREKENLER

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim veren İşletme Bölümü hakkında, İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mert Aktaş ile röportaj gerçekleştirdik.


 

Bölümünüzü kısaca tanıtır mısınız? Ve  bölümünüzün geleceği hakkında bilgi verir misiniz?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılından itibaren faaliyet gösteren İşletme Bölümü ilk mezunlarını 2015 yılı içerisinde vermiştir. Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümümüzde 1 yıl zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerimiz başarılı oldukları takdirde 4 yıl boyunca görecekleri akademik derslerin ardından “İngilizce İşletme Bölümü Lisans Diplomasına” sahip olacaklardır. İşletme Bölümü, iktisadi ve idari bilimler alanının temel bölümlerinden birisi olup mezunları, özel sektörün ve kamu kuruluşlarının; üretim yönetimi, finans, muhasebe, insan kaynakları, pazarlama, satış gibi birçok alanında görev yapabilmektedir. İşKur verilerine göre de yüzde 70 olan mezunlarının işe yerleştirilme oranı, sosyal bilimler alanındaki en yüksek işe yerleştirme oranlarından birisidir.  Bölümümüzde yüzde yüz İngilizce eğitim verilmesi ile, öğrencilerin yabancı dilde temel işletmecilik terimlerinin öğrenmesi sağlanmakta ve uluslararası ticari etkileşimlerde olması amaçlanmaktadır. Yine özellikle müfredatımıza eklenen Yenilik ve Teknoloji Yönetimi,  Bilişim Yönetimi, Proje Yönetimi gibi dersler bilgi çağının güncel gerekliliklerine uygun, değişimi yakalayabilen mezunlar yetiştirmemizi sağlamaktadır. Temel amacı, tek bir kişinin ulaşamayacağı amaçlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan sosyal örgütlenme olan işletmelerin yönetimi bugün olduğu gibi gelecekte de işletmeler var olduğu sürece, önemini devam ettirecek bir bilim alanıdır.

 Bölümdeki  eğitim-öğretimin müfredatı nasıl planlanıyor?

Bölümdeki eğitim müfredatı, bölüm akademisyenlerinin Dünyanın önde gelen üniversitelerinin İşletme Bölümlerinin müfredatlarını taraması, bölgesel paydaşlar ile görüşmeler yapılması sonucunda,  uluslararası gereklilikler ile ulusal ve bölgesel önceliklerin bölümün hocaları tarafından harmanlanması ile oluşturulmuştur. Bu nedenle, bölümümüz müfredatı kapsayıcıdır ve çağın çok önemli bir gereksinimi olan yetenek çeşitliliğini geliştirmeye yöneliktir.

Bölümünüzün diğer müfredatlardan farklılığı  nedir?

Özellikle, Girişimcilik, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi ve Proje Yönetimi gibi uygulamaya yönelik dersler ile öğrencilerdeki girişimcilik kültürünü geliştirmeyi ve kendi projelerine yönelik olarak fon bulma olanakları konusundaki bilgiyi ve fon sağlamak için gerekli proje yazmaya ilişkin bilgi ve yeteneği öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktayız. Bu da aslında müfredatımızın diğer müfredatlardan farklı yönlerinden birisidir. Bir diğeri ise İntörn uygulaması ile öğrencilere 4. Sınıfın 2. Dönemi boyunca bir işletme de staj yapma olanağı sunmaktayız. Bu uygulama da yine öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki işe yerleştirilme oranlarını arttırmaktadır. İntörn uygulaması da müfredatımızı diğer Üniversitelerden ayıran önemli bir unsurdur.

Aday öğrencilerimizin bu bölümü tercih  ettiklerinde, sahip olacağı avantajlar nelerdir?

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından tecrübe sahibi Akademik Kadro, İntörn uygulaması ile işe yerleştirme konusundaki destek, yüzde yüz İngilizce eğitim ve öğrencinin kişisel gelişimine yönelik olarak iyi bir hoca, öğrenci iletişimi, bölümümüzün öğrencilere sağlayacağı avantajlardır.

Mezunlarımızın istihdamı ne durumda? Ve bu konudaki  talepler nelerdir?

Mezunlarımız bölgenin ve Türkiye’nin önemli kuruluşlarında çalışmaktadır. Birçoğu başvurdukları şirketlerdeki giriş sınavlarında çok başarılı olmakta ve özellikle yabancı dil bilgisi ve yüksek kendini ifade edebilme becerisi ile öğrencilerimiz önemli kurumlar tarafından tercih edilmektedir.

Bölümün akademik kadrosu, laboratuvar,  kütüphane gibi olanakları nelerdir?

İngilizceyi ileri derecede kullanabilen, deneyimli ama aynı zamanda mesleğe dün başlamış gibi, ilk günkü istek ve heyecan ile kendini öğrencilere adayan ve zamanının çoğunu bilimsel etkinlik ve öğrencilerin gelişmesi için harcayan bir akademik kadroya sahibiz. Bunun yanında bölümümüz öğrencilerinin sahip olduğu fiziksel olanaklar da son derece iyidir. Bütün sınıflarda projeksiyon donanımı,  bilgisayar laboratuvarları ve yüksek standartlardaki bilişim altyapısı öğrenciye Toros Üniversitesi tarafından sağlanan olanaklardır. Yine kütüphanemiz uluslararası ve ulusal standartlarda birçok yayına erişilebileceği ve olmayan yayınların da talep edilebileceği, eğitim ve öğretimi destekleyen bir birim olarak İşletme Bölümü öğrencilerine de destek olmaktadır.

Öğrencilere sunulan akademik ve teknolojik  imkanlar nelerdir?

Öğrenciler mezun olduklarında yüksek lisans programlarına ve doktora programına devam edebilmektedir.  Yüksek Lisans eğitiminde mezun bursu ve Doktora eğitiminde ise başarı bursları bulunmakta ve akademik olarak kendini geliştirmek isteyen öğrenciler, İşletme Doktorası ile akademik olarak son noktaya kadar merdiven basamaklarını tırmanabilmektedir. Güçlü bilgi ve iletişim altyapısı da öğrencilerin akademik gelişimine yardımcı olmaktadır.

 Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, oturan insanlar ve ayakta duran insanlar


Haberlere Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ

"