ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ BİLİNMESİ GEREKENLER

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim veren Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü hakkında, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Demirci ile röportaj gerçekleştirdik.
Bölümünüzü kısaca tanıtır mısınız?  Ve bölümünüzün geleceği hakkında bilgi verir misiniz?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılından itibaren faaliyet gösteren Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ilk mezunlarını 2016 yılı içerisinde vermiştir.

Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümümüzde 1 yıl zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerimiz başarılı oldukları takdirde 4 yıl boyunca görecekleri akademik derslerin ardından “İngilizce Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Lisans Diplomasına” sahip olacaklardır.

Bölümde öğrencilere gösterilen dersler, uluslararası düzeyde kabul gören Ana Bilim Dalı ve Avrupa üniversiteleri ile eşdeğer olarak hazırlanmıştır. Kültür derslerinin yanı sıra iş piyasasının gereksinimi olan ve mesleki eğitim gerektiren derslere de müfredatta yer verilmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde eğitim alacak öğrencilerimize özel sektörün ihtiyaç duyduğu birçok alanda mesleki eğitim verilmekle beraber, akademik çalışmalar ve araştırmalar yapabilecekleri düzeyde teorik eğitimler de verilmektedir. Ezbere değil, düşünerek öğrenen, farklılıklar yaratan, girişimcilik nitelikleri taşıyan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen pragmatik bir yaklaşımla eğitim verilmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunları, iç ve dış ticaret ile ilgili tüm mali ve idari işlerde görev alabileceği gibi, konusu taşımacılık, muhasebe ve finansman olan tüm branşlarda ve bu branşlarla ilgili alanlarda iş bulabilme imkanlarına sahiptir.

Bölümdeki eğitim-öğretimin  müfredatı nasıl planlanıyor?

Bölümümüzün eğitim-öğretim müfredatı, sektör temsilcilerinin ve profesyonellerinin talepleri, gelecekte sektörü bekleyen olası gelişmeler gibi hususlar da dikkate alınarak sürekli güncellenmektedir. Konuya ilişkin olarak, sektör temsilcileri ile düzenli olarak yapılan toplantılar, kariyer günleri etkinlikleri, bilimsel faaliyetler ve diğer üniversite temsilcileri ile yapılan görüşmeler referans alınmaktadır.

Yıllık ders müfredatında yapılacak her türlü revizyon, güncel bilgiler ve gelecekte sektörün alacağı konum dikkate alınarak, sektör temsilcileri, sektör profesyonelleri, diğer üniversitelerin müfredatları da dikkate alınmak suretiyle, sürekli olarak yakından takip edilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Bölümünüzün diğer müfredatından  farklılığı nedir?

Bölümümüzde özellikle diğer üniversitelerden farklı olarak 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı yürürlüğe girecek olan “Uygulamalı Lojistik Eğitimi” dersi eklenmiştir.

Bu ders 8. yarıyılın tamamını kapsayacak, öğrencilerimizin son yarıyıl öğrenimlerini staj şeklinde, sektörde iş sahasında yer alacak şekilde tamamlamasına imkan vermektir.

Bu dersin amacı; mezuniyet sonrası iş hayatına atılacak olan öğrencilerimizin, iş hayatından ihtiyaç duyacakları saha tecrübesini, yerinde ve uygulamalı olarak kazanmalarına olanak sağlamaktır.

Uygulamalı Lojistik Eğitimi dersini zorunlu olarak alacak olan öğrencilerimiz, başarılı olmaları halinde mezun edilecekler ve hatta eğitim aldıkları işyerinde iş sahibi olabilme imkanına da kavuşmuş olacaklardır.

Aday öğrencilerimizin bu bölümü  tercih ettiklerinde, sahip olacağı avantajlar nelerdir?

Lojistik sektörü gerek Türkiye’nin ve gerekse Akdeniz Bölgesi’nin kalbi durumunda bulunan Mersin İlinde son derece önemli bir yer tutan ve gelecek vadeden bir sektördür. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu fırsatı kullanabilecekler ve mezuniyet sonrası kariyer planlamalarında önemli bir yer haline getirebileceklerdir.

Sektör profesyonelleri ile yapılan görüşmelerden, özellikle Mersin İlinde, lojistik sahada yer alan çalışanların, hiçbir zaman yeterli gelmeyeceği, sektörün eleman ihtiyacının hiçbir zaman tamamlanmayacağı sonuçları çıkarılmaktadır.

Dolayısıyla eğitim hayatı boyunca kendini iyi yetiştiren ve özellikle Uygulamalı Lojistik Eğitimi ile staj döneminde kendini gösterebilen öğrencilerimizin iş bulma sorununun olmayacağı değerlendirilmektedir.

Mezunlarımızın istihdamı ne  durumda? Ve bu konudaki talepler nelerdir?

Bu anlamda öğrencilerimiz için istihdam sorunu bulunmamaktadır. Özellikle Mersin İlinin potansiyelinden kaynaklanan bu durum, öğrencilerimize sınırsız imkanlar sunmaktadır.

Burada dikkate alınması gereken önemli konuların başında, aldıkları eğitimi sahada kullanabilme ve teoriyi pratiğe dönüştürebilme yeteneğinin etkin olarak kullanılabilmesi ve özellikle yabancı dil yeterliliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğidir. Sektör profesyonellerinin konuya ilişkin talepleri de bu yöndedir.

Bölümün akademik kadrosu,  laboratuvar, kütüphane gibi olanakları nelerdir?

Bölümümüzde görevli akademik personelin tamamı alanında uzman ve yeterliğini kanıtlamış personelden oluşmaktadır. Öğretim elemanlarımız; lojistik sahanın nabzını tutabilecek, sektörle sürekli iletişim halinde kalarak güncel ve gelecekte olası ihtiyaçları önceden tespit edebilecek yetenektedirler.

Okulumuzun kütüphanesindeki mevcut lojistik alan bilgisi kitap ve yayınları, her yıl yapılan talepler ve imkanlar doğrultusunda zenginleştirilmekte ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Öğrencilere sunulan akademik ve  teknolojik imkanlar nelerdir?

Öğrencilerimizden istekli olanlar ve bu alanda kendini daha iyi yetiştirmek isteyenler için Tezli/Tezsiz Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı yer almaktadır. Lisansüstü eğitim programına, Toros Üniversitesi mezunu olarak katılan öğrencilere bazı ayrıcalıklar da sunulmaktadır.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 19 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar

Görüntünün olası içeriği: gökyüzü ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bitki, ev ve açık hava


Haberlere Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ

"