İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİLİNMESİ GEREKENLER

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim veren İç Mimarlık Bölümü hakkında, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Cevriye Benli  ile röportaj gerçekleştirdik.
Bölümünüzü kısaca tanıtır mısınız? Ve bölümünüzün geleceği hakkında  bilgi verir misiniz?

Bölümümüz, Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık fakültesinde, İç Mimarlık bölümüdür. Programın ana amacı İç mimar yetiştirmektir.

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürü ile yoğrulmuş, kuramsal ve kılgısal öğretim ve eğitimin yanında sanatın değer ve anlam kazandırıcı katkısı ile kendini geliştirecek, özgür, yaratıcı, çağdaş düşünen, tasarlayan ve üreten bireyler yetiştirmek üzere 2011 yılında kurulmuştur. Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, birbirlerini çok yönlü olumlu etkileme gücü gözetilerek bir arada kurulmuştur.

Programa önümüzdeki 5 yıl içinde de her eğitim ve öğrenim yılında 45 öğrenci alınması planlanmaktadır.

Program yalnızca iç mimar ve çevre tasarımcısı olarak meslek insanı yetiştirmek değil, mesleğin gerekliliğini ortaya koyacak ve istem oluşturacak birey sayısını artırmayı da amaçlamaktadır. Bu nedenle programa olan gelecekte oluşabilecek istem koşutunda ileriki yıllarda ek kontenjanlar düşünülebilir.

Bölümdeki eğitim-öğretimin müfredatı nasıl  planlanıyor?

Öğrencilerimizle yapacağımız projelerde; Toros Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde,  eğitimde disiplinlerarası işbirliğine önem veren bir yaklaşım izlenmektedir. Bu nedenle lisans öğrencilerimiz 1. Sınıfta Mimarlık bölümü ile ortak dersler izlemekte ve bölümün Mimarlıktan kopmayacak bir bütünlükte olduğu ilk yıldan aşılanmaktadır

Lisans öğrenimi boyunca, 4. yarıyıldan başlayarak Tasarım Stüdyolarında, basitten karmaşığa İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı çalışmaları yapılır. Tasarım Stüdyoları yanında uygulamalı ve kuramsal birçok ders de bu tasarımların oluşmasına katkı vermektedir.

Programı tamamlamak için alınması gereken dersler ve bunların dönemlere dağılımı ders içeriklerinde web sayfamızda belirtilmiştir.

Bölümünüzün diğer müfredatlardan farklılığı nedir?

Her eğitim döneminin ana dersi 'iç mimarlık tasarımı projeleri', öğrencilerin mekânı ve toplumu, tümüyle kendilerinin yerinde inceleme ve araştırmalarla daha iyi çözümleyip (analiz edip) kavramalarını ve böylece tasarım yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenci yaparak öğrenir. Aktif öğrenme programda çeşitli biçimlerde gerçekleştirilir. Bunlar

Uygulamalı dersler

Proje bazlı öğrenme

Beceri bazlı dersler

Deneyimsel öğrenme

olarak özetlenebilir.

Bölümdeki derslerin hemen hepsi uygulamalı derslerdir. Öğrenciye kuramsal bilgi verilmesi yanında uygulama yaptırılır. Derslerin çoğunda proje yapılır ve jürili sistemle değerlendirilir. Programda son dönemde yapılan diploma projesinden başka ikinci ve üçüncü sınıfta da tasarım proje dersi ve birinci sınıfta Temel Tasarım dersi bulunur.

Programdan mezun olabilmek için en az 90 işgünü (3x 30 gün) staj yapmak zorunluluğu vardır.

Aday öğrencilerimizin bu bölümü tercih ettiklerinde, sahip olacağı  avantajlar nelerdir?

Bölüm mezunları hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel işkollarında (sektörde) İç Mimar olarak çalışabileceklerdir ya da İç Mimar olarak kendi işlerini yapabilirler. Başarılı öğrencilerden akademik çalışmaya devam etmek isteyenler ise yüksek lisans çalışmaları için eğitimlerine devam edebilme hakkına sahiptirler.

Mezunlarımızın istihdamı ne durumda? Ve bu konudaki talepler nelerdir?

Lisans programı mezunları belediye, bölge kalkınma ajansları, büyük ölçekli inşaat projelerinin ince işleri aşamasında, yenileme yapılacak büyük ve küçük ölçekli yapıların tüm iç düzenleme projelerinde ve iç mekanlarının ve çevre tasarımlarının uygulanmasında, araştırma şirketleri, mimarlık ofisleri gibi yerlerde ve çeşitli Bakanlıklara bağlı kamu kuruluşlarında, UNESCO, gibi uluslararası kuruluşlar; ve gayrimenkul değerleme firmalarında çalışabilirler veya serbest olarak İç Mimar olarak kendi işlerini yapabilmektedirler. Bu alanlarda araştırmacı ve akademisyen olmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimlerine de devam edebilmektedirler.

Bölümün akademik kadrosu, laboratuvar, kütüphane gibi olanakları  nelerdir?

Bölümümüzde kadrolu 8 öğretim elemanı çalışmaktadır, bunlardan üçü Doçent ve Dr. Öğretim üyesidir. Fakültemizin diğer bölümlerinden 6 kadrolu öğretim elemanı da derslere girmekte ve ayrıca 13 yarı zamanlı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi dersleri vermeye gelmektedir.

Fakültemizin çalışmalarını yürüttüğü yerleşkenin toplam kapalı alanı: 2.492 m2

Fakültemizin faaliyetini yürüttüğü yerleşkenin toplam açık alanı: 2.314 m2

Toplam Alan (Kapalı Alan+Açık Alan)  : 4.806 m2 dir.

Uray yerleşkemizde yemek salonu, ve bilgisayar laboratuarları, ayrıca 45 evler yerleşkesinde kütüphane mevcuttur.

Öğrencilere sunulan akademik ve teknolojik imkanlar nelerdir?

Bilgisayar destekli tasarım laboratuvarları, kütüphane, çizim ve maket yapılabilecek tasarım stüdyoları ve derslikler bulunmaktadır.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve ofis


Haberlere Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ

"