DİYALİZ PROGRAMI BİLİNMESİ GEREKENLER

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Diyaliz Programı hakkında, Diyaliz Programı Sorumlusu Ceylan Ekerer ile röportaj gerçekleştirdik.
Bölümünüzü kısaca tanıtır mısınız? Ve  bölümünüzün geleceği hakkında bilgi verir misiniz?

Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinasına alınması, takibi, tedavisi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirme amacıyla kurulan bir programdır. Diyaliz programı Meslek Yüksekokuluna bağlı 2 yıllık bir ön lisans eğitimdir. Eğitim dili Türkçedir. Hızla gelişen tıbbi teknoloji, her alanda olduğu gibi diyalizde de belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. Bu gelişmeler yanında, ülkemizde ara eleman olarak tanımlanan diyaliz teknisyeni/teknikeri ihtiyacı da artarak devam etmekte ve özellikle kamu sektöründe ve sayısı giderek artan diyaliz merkezlerinde diyaliz teknisyeni/teknikeri istihdamı ihtiyacı da artmaktadır.

Bölümdeki eğitim-öğretimin müfredatı  nasıl planlanıyor?

İlgili danışma kurullarının yıllık toplantıları neticesinde, öneriler dikkate alınarak müfredatlar güncellenir ve öğrencilerimizin güncel gelişmelere uygun şekilde eğitim almaları sağlanır.

Bölümünüzün diğer müfredatlardan  farklılığı nedir?

Diyaliz Programında uygulanan öğretim programının öğrencilerde; sağlam teorik alt yapının oluşmasına uygun olarak tasarlanması ile birlikte; uygulamaya yönelik eğitimi özellikle mesleki uygulama alanlarında yani özel hastanelerin diyaliz bölümlerinde veya Diyaliz Merkezlerinde yürütülmektedir. Bu konuda Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık müdürlüğü ile iş birliği yapılmaktadır.

Aday öğrencilerimizin bu bölümü tercih  ettiklerinde, sahip olacağı avantajlar nelerdir?

Diyaliz Programını tercih eden öğrenciler nitelikli ve donanımlı birer sağlık elemanı olabilmek için her türlü teorik altyapıyı bu programla alabilmektedir. Aldıkları teorik eğitimi uygulamalarla pekiştirme fırsatı bularak gerek kamuda gerekse özel sektörde artan ihtiyacı karşılayacak kalifiye personel statüsüne kavuşacaktır. Hepsinden öte sağlık personeli olarak yetişmenin sosyal sorumluluğunu öğrenecek ve bunun doyumunu yaşayacaklardır. İstihdam alanlarındaki süreklilik mezun öğrencilerimizin en önemli avantajlarından bir tanesidir.

Mezunlarımızın istihdamı ne durumda? Ve  bu konudaki talepler nelerdir?

Özel hastaneler ve böbrek yetmezliği çeken hastaların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan diyaliz merkezlerinin son zamanlarda sayısındaki artış nedeniyle bu programdan mezun olan öğrencilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Diyaliz Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler kamu personeli seçme sınavı (KPSS) sonuçlarına göre diyaliz teknikeri olarak açılan kadrolara yerleşebilmektedir. Kamu kurumları dışında özel hastane ve diyaliz merkezleri bu program mezunları için büyük bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Mezun öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu okulu bitirir bitirmez istihdam fırsatı bulabilmektedir

Bölümün akademik kadrosu, laboratuvar,  kütüphane gibi olanakları nelerdir?

Programımızın akademik kadrosu alanında uzman hekim ve öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Laboratuvar ve kütüphane olanaklarımız ihtiyacı karşılar niteliktedir. Öğrencilerimize diyaliz makinesi tanıtımı ve uygulama eğitimi için çözüm ortaklarımız olan hastanelerde veya diyaliz merkezlerinde mesleki uygulama stajı sunulmaktadır.

Öğrencilere sunulan akademik ve  teknolojik imkanlar nelerdir?

Akademik açıdan güncel gelişmeler takip edilip ileri derecede diyaliz eğitimi ile birlikte öğrencilerimize sunulmaktadır. Bununla birlikte hastanelerde ve diyaliz merkezlerinde teknolojik açıdan kullanılabilecek cihazların tanıtımı uygulamalı bir şekilde öğretilmektedir

 Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: ağaç, gökyüzü ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: ağaç, gökyüzü ve açık hava


Haberlere Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ

"