AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI BİLİNMESİ GEREKENLER

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Ameliyathane Hizmetleri Programı hakkında, Ameliyathane Hizmetleri Program Sorumlusu Zehra Gül Koçaklı ile röportaj gerçekleştirdik.
Bölümünüzü  kısaca tanıtır mısınız? Ve bölümünüzün geleceği hakkında bilgi verir misiniz?

Ameliyathane Hizmetleri Programı, ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asistan olabilecek ve ihtiyaç duyulan tecrübeli sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlayan sağlık alanındaki programdır. Ameliyathane Hizmetleri Programından mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde ‘ameliyathane teknikeri’ olarak çalışabilmektedirler.

Bölümdeki  eğitim-öğretimin müfredatı nasıl planlanıyor?

Bölümümüzdeki eğitim-öğretimin müfredatı değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, etik değerlere önem veren, mesleki sorumluluğunun bilincinde ameliyathane teknikerleri yetiştirilmesine katkı sağlayabilecek şekilde hazırlanmaktadır.

Bölümünüzün diğer  müfredatlardan farklılığı nedir?

Bölümümüzdeki öğrenciler diğer bölümler ile ortak dersler almakla birlikte onlardan farklı olarak ‘Cerrahi Hastalıklar Bilgisi’ gibi ameliyathane hizmetleri üzerine yoğunlaşılmış pratik ve teorik dersleri de almaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz üniversitemizin uygulama laboratuvarında teorik bilgileri pratiğe geçirecek, el becerisine sahip olabilecekleri gerekli uygulamaları yapabileceği cerrahi hasta maketi, sutur maketleri, kas içi ve damar yolu gibi uygulama maketleri üzerinde eğitim alarak avantaj sağalabilecekleri ortamlar sağlanmaktadır.

Aday  öğrencilerimizin bu bölümü tercih ettiklerinde, sahip olacağı avantajlar  nelerdir?

Üniversitemizde fiziksel alt yapının uygun olması, sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesisin bulunması ile öğrencilerin sadece dersler üzerinde yoğunlaşmaları için değil aynı zamanda çeşitli aktivitelerle kendilerini geliştirebilecekleri ortam oluşturulmaktadır. Ayrıca Ameliyat Hizmetleri Programı'ndan mezun olanlar dikey geçiş sınavı ile ÖSYM tarafından ilan edilen lisans programlarına başvurabilmektedirler. Program mezunları 'Acil Yardım ve Afet Yönetimi', 'Hemşirelik' ile 'Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri' gibi lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Mezunlarımızın  istihdamı ne durumda? Ve bu konudaki talepler nelerdir?

Türkiye'de sağlık alanının gelişimiyle birlikte birçok branşta nitelikli sağlık personeline olan ihtiyaç artmaya başlamıştır. Ameliyat hizmetleri teknikeri de özel hastanelerin çoğalmasıyla birlikte en çok aranan meslekler arasında ilk sıralarda yerini almıştır. Türkiye'de ameliyathane hizmetleri teknikerlerine yönelik ihtiyacın artmasına paralel olarak, bu alanda iş bulma imkânının da giderek artış içinde olduğu dikkat çekmekte ve hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölümün akademik kadrosu,  laboratuvar, kütüphane gibi olanakları nelerdir?

Okulumuzda dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmalar, programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları, ve program için planlanan akademik alt yapının uygun olması, öğrencilerin akademik yönden de gelişimlerini sağlamaktadır. Ayrıca Anatomi Laboratuvarı, mesleki beceri laboratuvarı ve ‘Mesleki Uygulama Dersi’ bünyesinde hastanelerde staj yaparak uygulama odaklı eğitimi yerinde alabilme imkanı sağlanmaktadır. Bununla birlikte Toros Üniversitesi Kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir.

Öğrencilere sunulan akademik ve  teknolojik imkanlar nelerdir?

Bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerimize kayıt dönemi öncesinden itibaren bölümümüzün öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilmektedir. Danışman öğretim üyemiz öğrencinin ders saatinin belirlenmesi, not durumu gibi idari işlerinin takibinde olduğu kadar, öğrencilerin karşılaşacağı diğer sorunlarla da olanaklar ölçüsünde ilgilenmektedir. Danışman öğretim üyelerimizin görevi, öğrencilerimiz üniversiteden ayrılana dek devam etmektedir. Ayrıca Ameliyathane Hizmetleri Programı bölümü öğrencilerine ölçme değerlendirme hizmetleri için donanımlı laboratuarlar, teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla düzenlenmiştir. Anatomi laboratuvarı, mesleki beceri laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazlarını barındıran laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Ayrıca, üniversitemiz; öğrencilerine boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş olanaklar sunmaktadır.


Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve oturan insanlar

Otomatik alternatif metin yok.


Haberlere Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ

"