BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ BİLİNMESİ GEREKENLER

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alarak eğitim, öğretime başlayacak olan Beslenme ve Diyetetik Bölümü hakkında, Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özdemir ile  röportaj gerçekleştirdik.
Bölümünüzü kısaca  tanıtır mısınız? Ve bölümünüzün geleceği hakkında bilgi verir misiniz?

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alarak eğitim, öğretime başlayacaktır. Çağımızda beslenme ve diyetetik alanı, moleküler biyoloji, genetik ve temel bilim alanlarındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler paralelinde hızla gelişmektedir. Dünyada ve ülkemizde yetersiz ve sağlıksız beslenmenin yarattığı sağlık sorunları ile mücadelenin önemi artmıştır. Çağın en önemli sağlık sorunlarından olan obezite, kalp, damar hastalıkları, diyabet, kanser, birçok hastalıklarla mücadelede diyetisyenler önemli rol oynamaktadır. Beslenme diyetetik bölümleri, dünyadaki akademik ve teknolojik gelişmelerin ışığında, diğer sağlık ve temel akademik birimler ile disiplinler arası işbirliği içerisinde eğitim ve hizmet vermektedir.

Bölümdeki  eğitim-öğretimin müfredatı nasıl planlanıyor?

Biraz önce belirttiğimiz çerçevede, bütün bunları yerine getirebilmek için müfredat çok önemli. Bölümün müfredatı hazırlanırken Türkiye’deki ve dünyadaki bölümlerdeki yıl süreyle müfredatı baz almaktadır. Ayrıca içinde, sektör ve kamuda çalışan diyetisyenlerin bulunduğu, bölüm danışma kurulu tarafından bir çalışma yapılmış ve şu anda günümüzün koşullarına göre uygun bir şekilde mezuniyet sonrası öğrencilerin cevap verebilecek bir müfredat hazırlamıştır. Önümüzdeki yıllarda bu danışma kurulunda; okuyan ve mezun öğrencilerimizi dahil ederek, gerçekten ihtiyaca cevap veren bir müfredat hazırlanacaktır.

Bölümünüzün diğer  müfredatından farklılığı nedir?

Bölümümüzün müfredatı, biraz önce bahsettiğimiz gibi dünyada ve Türkiye’deki üniversitelerde ortaklaşa olan birçok kısmı var. Ancak bizim müfredatın en önemli farkı, seçmeli ders sayısının arttırılması ve öğrencilerimize farklı uzmanlık alanının yetiştirilmesine önem verdik. Öncelikle beslenme ve spor ilişkisi dersleri öne çıkmaktadır. Diğer taraftan son sınıftaki öğrencilerimizin bir yarıyılı tamamen sektörde geçirmeleri için bir müfredat hazırlanmış ve böylece öğrenciler mezun olmadan tecrübe sahibi olacaklardır. Bu da bizim birçok kamu, kurum, kuruluş ve özel sektörle güçlü iş birliği getirmiş olacak ve bu müfredatı birlikte yürütmüş olacağız.

Aday öğrencilerimizin  bu bölümü tercih ettiklerinde, sahip olacağı avantajlar nelerdir?

Böylece bu müfredatın sonunda öğrencilerimiz, bölümü başarı ile tamamladıkları zaman teorik bilgilerinin yanı sıra en az bir yıllık mesleki tecrübeye sahip olacaklardır. Bu da bize şimdiye kadar diğer bölümlerden mezun olan öğrencilerden bizim bölümden mezun olacak öğrencilerden bir farklılık yaratmaktadır. Yani tecrübe ile mezun olacaklardır. Üniversitemizde buna çok önem verdiğimiz için kontenjanlarımız düşük, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının da buna bağlı olarak düşük olması ve uygulamalarda birebir eğitim yapılması en büyük avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mezunlarımızın  istihdamı ne durumda? Ve bu konudaki talepler nelerdir?

Bölümümüze ilk kez öğrenci alıyoruz. İnşallah yıl sonra mezun vermiş olacağız. Bölgemizdeki diğer üniversitelerde, beslenme ve diye-tetik bölümü yok. İlk kez üniversitemizde olacak. Dolayısıyla bu da mezunlarımıza geniş bir istihdam alanı sağlamış olacaktır. Zaten bu bölümü açmamızdaki en önemli etkenler; bu bölgeden gelen taleplerdir. Bu talepler doğrultusunda rektör ile güçlü bir ilişki içerisinde eğitim-öğretim müfredatımızı yürütmeyi düşünüyoruz.

Bölümün akademik  kadrosu, laboratuvar, kütüphane gibi olanakları nelerdir?

Müfredatın başarılı olarak uygulanmasında öğretim kadrosu ve laboratuvar alt yapısı çok önemli. Bölümümüzün bu konuda öğretim kadrosu ve laboratuvar alt yapısı üst düzeyde, hepsi kendi alanlarında başarılı olan, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavilerinde, yiyecek- içecek sektöründe mesleki beceri ve tecrübelerini uygulayabilen, besinler, beslenme, diyetetik, yönetim ve diğer alanlarda temel bilgi, bilimsel duruş ve mesleki yetenek ve donanımlara sahip, beslenme, besin araştırmaları, hastane, beslenme ve diyet servisleri, ticari yiyecek ve içecek servisleri, halk sağlığı ve toplumu yeterli ve dengeli beslenme konusunda eğitim almış, sorumluluk kazanmış, çözüm üretebilen bilinçli bir beslenme, sağlık anlayışı ile öğrencileri yetişmek en büyük hedefimizdir.

Bunu da yerine getirmek için laboratuvar alt yapısı, öğretim kadrosundan bahsettik. Dünyadaki bütün bilimsel yayınları izlemek, takip etmek için çok üst düzeyde gelişmiş bir merkezi kütüphanemiz var. Bu kütüphanede çok sayıda basılı kaynak ve elektronik kaynaklar mevcut olup, böylece öğrencilerimiz her türlü kaynağa ulaşabilecektir. Bunun yanında öğrencilerimizin sadece mesleki becerilerini kazandırmalarının yanında onların kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmek için her türlü sosyal kültürel alt yapı bulunmaktadır. Öğrencilerimizi teşvik etmekteyiz. Bu konuda her türlü gerekli imkan bulunmaktadır.

Öğrencilere sunulan  akademik ve teknolojik imkanlar nelerdir?

Biraz önce bahsettiğim bilgiler dışında öğrencilerimizin akademik bilgilerini, dünya ile rekabet etmeleri açısından en az bir yıllık Erasmus değişim programından yararlanarak, eğitim öğretimlerini yurt dışında her türlü destek sağlanmaktadır. Diğer taraftan üst düzey bilgisayar eğitimi, sağlık araştırmalarında kullanılan ileri düzeyde yazılım programları, teknolojik donanıma sahip derslik, laboratuvar, öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır.


Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: gökyüzü, ağaç, bitki, çim ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: oturan insanlar


Haberlere Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ

"