MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU TOPLANDI

Mühendislik Fakültesi Danışma Kurulu toplantısı, Dekan V. Prof. Dr. Yusuf ZEREN’in başkanlığında, dekan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ziya Gökalp ALTUN, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ALLAHVERDİ, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. C. Cengiz ARCASOY, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali AKTAŞ, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ,  MTSO Kalite ve Akreditasyon Müdürü Elif Gülay BİLİCİ, TMMOB Mersin Şubesi / Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi- Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin ATAR, Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet GÖK, Bilgisayar Mühendisleri Odası Mersin Temsilciliği Fuat YELKEN, Mersin Teknopark temsilcisi Dila İLHAN, Aves Enerji Yağ ve Gıda San. A.Ş.’den R. Şebnem ALTUNDAĞ ve Utku ASLAN, Çukurova Makine İmalat ve Tic. A.Ş.’den Genel Müdür Mustafa YAPICI, Durum Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş ‘den Genel Müdür Abdulkadir KÜLAHCIOĞLU, Seçil Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.’den Onur TAYLAN, Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.’den Burak AKMAN, Mezun Öğrenci Temsilcisi olarak İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun Tuba BOZBAY, Öğrencileri Temsilcileri olarak, Fakülte Öğrenci Temsilcisi ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi Mehmet ÖZKAN, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Nur Selin ÖZEN, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Oğuz KOÇ, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Gizen MUTLU ve Fakülte Sekreteri Durmuş Ali ÇITAK’ın katılımıyla 23 Kasım 2018 tarihinde 45 Evler Kampüsünde gerçekleşti.

Dekan V. Prof. Dr. Yusuf ZEREN’in açılış konuşması sonrasında Danışma Kurulunun amaçlarını katılımcılara aktarması ile başlayan toplantıda sektör temsilcileri ve öğrenci temsilcileri;

            - Çukurova Makine İmalat ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Mustafa YAPICI: Öğrencilerin Bitirme Projesi Derslerinde proje konusunun sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarla görüşerek sektörde kullanılabilecek ve gerçekleşebilecek projelerin belirlenmesi ve ilgili kuruluşlarla birlikte projenin yapılması,

- Çukurova Makine İmalat ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Mustafa YAPICI: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ders müfredatına Tesisat Mühendisliği dersinin teknik seçmeli ders olarak eklenmesi,

- Çukurova Makine İmalat ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Mustafa YAPICI: Yapılan iş birliklerinin sadece fabrikalar veya sanayi kuruluşlarıyla sınırlı kalmaması, sanayi odaları ve meslek odalarının da katkılarıyla iş birlikleri oluşturulması,

- Seçil Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.’den Onur TAYLAN: Öğrencilerin eğitimi için teknik gezilerin sayısının artırılması amacıyla sanayi tesislerine daha fazla teknik gezi düzenlenmesi,

- Durum Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş ‘den Genel Müdür Abdulkadir KÜLAHCIOĞLU: Personel alımında yabancı dil bilgisinin ön planda tutulması nedeniyle Öğrencilerin yabancı dil konusunda daha iyi durumda mezun olmaları için yabancı dil eğitimine önem verilmesi,

MTSO Kalite ve Akreditasyon Müdürü Elif Gülay BİLİCİ: MTSO’nun Test ve Ar-Ge Merkezine İntörn ve Stajer öğrenci yönlendirilmesi, bu merkeze üniversiteyle ortak ziyaret organizasyonlarının düzenlenmesi,

- Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi- Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin ATAR: Sertifikalı Eğitim Programları düzenlenerek öğrencilere bu eğitimlere ilişkin sertifikalar verilmesi,

-Güneş enerjisi ile ilgili öğrencilerin proje düzenlemesi, tez geliştirmesi, ortak projelerin yürütülmesinin sağlanması,

- Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet GÖK: Kendi alanında başarılı ve deneyimli kişileri öğrencilerle buluşturarak Kariyer Eğitimi desteği verilmesi,

-Güneş Park eğitim merkezinde daha çok öğrencinin aktif olmasının sağlanması, verilen eğitimlerin güncellenmesi,

- Bilgisayar Mühendisleri Odası Mersin Temsilciliği Fuat YELKEN: Siber güvenlik konusunda üniversitede bitirme tezi çalışması yapılması ve bu konuda ders içeriklerinin zenginleştirilmesi,

- Öğrencileri Temsilcileri olarak, Fakülte Öğrenci Temsilcisi ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi Mehmet ÖZKAN: Öğrencilere iş başvurularında dikkat edilen konulardan biri olan Diksiyon, İletişim ve Davranış konusunda müfredata isteğe bağlı seçmeli ders eklenmesi,

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Oğuz KOÇ: İntörn Mühendislik eğitiminin son derece yararlı ve verimli olduğu belirtilerek İntörn Mühendislik eğitimi için yeni kurum ve kuruluşların belirlenmesi için görüşmelerde bulunulması ve anlaşmalar yapılması önerilerinde bulundular.

Danışma Kurulu ise Durum Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Abdulkadir KÜLAHCIOĞLU ve Çukurova Makine İmalat ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Mustafa YAPICI’nın Üniversite Danışma Kuruluna üye olarak katılımlarını önerdi.

Verimli önerilerin yapıldığı Danışma Kurulu toplantısı alınan kararlar ile birlikte sona erdi.

Haberlere Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi

"