IV. SAĞLIK EKONOMİSİ KONGRESİ’NDE TOROS’A EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ


Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği tarafından, 6-7 Aralık tarihinde Ankara'da TED Üniversitesi ev sahipliğinde IV. Sağlık Ekonomisi Kongresi gerçekleştirildi.

IV. Sağlık Ekonomisi Kongresinde, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Demirci ile Arş. Gör. Dr. Gökçe Manavgat Toros Üniversitesi’ni temsil etti.

Kamu, akademi ve sağlık sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı kongrede, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemize sağlık politikaları açısından getireceği değişiklikler, Avrupa Birliği sürecinde sağlık teknolojileri değerlendirme sürecinde takip edilen EuNetHTA yapılanması, klinik kılavuzların uygulamalarının sağlık ekonomisi açısından etkileri, hasta ve hasta yakınları açısından tedavilere erişim süreçleri değerlendirildi.

Birçok kurumdan gelen sözel bildirilerinde sunulduğu kongrede, İİSBF Akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Demirci ile Arş. Gör. Dr. Gökçe Manavgat, “Türkiye’de Kamu Sağlık Hizmet Performansı: Kamu Hastaneleri Birliği Uygulaması ve Bölgesel Sağlık Düzeyi” konulu bildiriyle katılım sağladı. “En İyi Bildiri” seçilen sunumlar Doç. Dr. Fahrettin Tatar anısına verilen Sağlık Ekonomisi Ödülü’ne layık görüldü.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar ve takım elbise


Haberlere Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi

"