TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER


Toros Üniversitesi Meslek  Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü  hakkında, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Program Sorumlusu Dr. Meltem Güngör ile  üniversitemizi yeni tercih edecek öğrencilere ışık tutmak için program hakkında  röportaj gerçekleştirdik.

Bölümünüzü kısaca tanıtır mısınız?  Ve bölümünüzün (Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler  altında bir program)  geleceği hakkında  bilgi verir misiniz?

Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık veya kamu kuruluşlarında iş bulma imkânına sahiptirler. Programın teorik ve uygulamalı dersleri yüksekokul bünyesinde yapılırken, mesleki uygulama dersleri anlaşmalı hastanelerin ilgili laboratuvarlarında yapılmaktadır. Dersler programdaki öğretim üyeleri ve görevlileri tarafından verilmektedir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, KPSS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra özel laboratuvarlarda da istihdamları mümkündür.

 Bölümdeki  eğitim-öğretimin müfredatı nasıl planlanıyor?

İki yıllık öğrenim süresi boyunca verilen mesleki derslerde teorik bilgi ile birlikte mevcut Tıbbi Uygulamalar Laboratuvarımızda uygulamalı eğitimler verilerek, öğrencilerin herhangi bir sağlık kurumunda çalışmaya hazır olacak şekilde mezun edilmeleri ilke edinilmiştir.

Birinci yılsonunda zorunlu yaz dönemi staj uygulaması ile öğrenciler çalışma hayatına başlamakta ve mezun olduktan sonra çalışmak istedikleri alanları seçmeleri sağlanmaktadır. Programın ikinci yılında öğrencilerimizin çözüm ortaklarımız olan hastanelerde birebir uygulama yapmaları sağlanarak daha mezun olmadan çalışma ortamına adapte olmaları hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizin meslek mensupları ile tanışmaları sağlanmakta, mesleklerinin fiziksel koşulları ve olanakları öğretilmektedir. 

Bölümünüzün  diğer müfredatlardan farklılığı nedir?

Program müfredatı uygulaması en çok olan programdır. Hemen hemen tüm teorik derslerin gerek üniversitemiz laboratuvarında gerekse anlaşmalı olduğumuz hastanelerde uygulama eğitimi verilmektedir.

Aday  öğrencilerimizin bu bölümü tercih ettiklerinde, sahip olacağı avantajlar  nelerdir?

Tıbbi laboratuvar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler. Tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu laboratuvarlarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında, gıda sanayi işletmeleri ile tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda, araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Bu programı bitirenler “Sağlık Teknikeri” unvanını almaktadırlar. Çalışma alanları Devlet ve özel kuruluşlardaki tüm tıbbi tahlil laboratuvarlarıdır. Devlet Memurluğu sınavını kazanmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Devlet Hastaneleri, Sağlık Ocakları, Üniversite Hastaneleri ve S.S.K Hastaneleri’nin Tahlil laboratuvarları ve özel sektördeki hastane, tıbbi laboratuvar ve polikliniklerde tekniker olarak çalışabilirler.

Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri, çalıştığı sağlık kuruluşlarında laboratuvar sorumlusu olarak çalışabilirler. Belli bir bölümde uzmanlaşmaya gidebilirler.

Mezunlarımızın  istihdamı ne durumda? Ve bu konudaki talepler nelerdir?

Öğrencilerimiz mesleki uygulama dersleri sayesinde sektörle sürekli iç içe oldukları için daha mezun olmadan önce iş imkânı bulabilmektedirler. Özel ve devlet hastaneleri laboratuarlarında tekniker çalıştırmak durumunda oldukları için sürekli ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölümün  akademik kadrosu, laboratuvar, kütüphane gibi olanakları nelerdir?

Öğr. Gör. Dr. Deniz YALÇINKAYA (Program Sorumlusu ve Danışmanı)

Öğr. Gör. Dr. Suna KIZILYILDIRIM

Öğr. Gör. Tiinçe AKSAK

Uygulamalı derslerin eğitimleri Bahçelievler Kampüsünde, güncel cihaz ve ekipmanların bulunduğu Temel Uygulama Laboratuvarında yapılmaktadır

Üniversitemiz merkez Kütüphanesi 45 Evler kampüsünde bulunmakta olup öğrencilerimiz buradan faydalanabilmektedirler. 

Öğrencilere  sunulan akademik ve teknolojik imkânlar nelerdir?

Programız akademik kadrosunda bulunan hocalarımız derslerde en güncel öğretim tekniklerini ve uygulamalarını kullanmaktadırlar. Bahçelievler Kampüsümüzde bulunan Temel Uygulamalar Laboratuvarında birçok dersin uygulamalarını yürütecek laboratuvar ekipmanlarımız mevcuttur.

 

                                                                      

 

Haberlere Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi

"