ULUSLARARASI FİNANS BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER


Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim veren Uluslararası Finans Bölümü hakkında, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Yavuzalp Marangoz ile üniversitemizi yeni tercih edecek öğrencilere ışık tutmak için bölüm hakkında röportaj gerçekleştirdik.

Bölümünüzü kısaca tanıtır mısınız? Ve bölümünüzün geleceği hakkında bilgi verir misiniz?

Toros Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü, finans ve muhasebe alanında yetişmiş, uluslararası şirketlerde istihdam edilebilecek ve uluslararası standartlarda her türlü iş süreçlerini yürütebilecek ve yönetebilecek, akademik düzeyde yabancı dil kullanabilen öğrenciler yetiştirmek üzere kurulmuş bir bölümdür.

Küreselleşen dünyada, finansal piyasalar hızla gelişerek birbirine entegre olmaktadırlar. Bir yandan dünya ekonomisindeki bu entegrasyon, bir yandan da iş piyasalarının giderek daha rekabetçi hale gelmesi, sektörde profesyonel yetkinliğe sahip nitelikli işgücü ihtiyacını doğurmuş ve bu ihtiyacın gün geçtikçe artacağı düşünülmektedir.  Uluslararası Finans Bölümü de, finansla ilgili tüm kurum ve kuruluşların söz konusu ihtiyacını karşılayacak nitelikte öğrenciler yetiştirecek ve finansın ülkelerin, ekonomilerin ve kurumların büyümeleri ve gelişmelerindeki yerinin öneminin bilinci ile bu konudaki temel bilgileri topluma aktarmak üzere kurulmuş bir bölümdür.

Bölümdeki eğitim-öğretimin müfredatı nasıl planlanıyor?

Uluslararası Finans bölümü ders müfredatı, Avrupa ve ABD ile eşdeğer olacak şekilde planlanmıştır. Küreselleşen ekonomik sistemde artık nitelikli işgücü yalnız milli sınırlar içinde değil, ulusal sınırların dışında da iş bulma imkânına sahiptirler.  Özellikle üniversitemizin bulunduğu coğrafyanın uluslararası önemi düşünüldüğünde; yetişmiş olan vasıflı işgücünün gerek Çukurova bölgesinde, gerek Türkiye’de, gerek Avrupa ve gerekse Ortadoğu ve Uzakdoğu’da iş imkanı bulabilmesi için bölüm öğrencilerinin gerekli teorik altyapı ile donatılmasının yanında uygulama ile ilgili tecrübe edinebileceği ve İngilizce dilini profesyonel düzeyde kullanabilecek biçimde bir eğitim almasını sağlayacak bir müfredat planlanmıştır. Bu akademik şartların yanı sıra sektör yetkilileri ile de görüşülerek sektörde ihtiyaç duyulan konulara göre şekillendirilmektedir.

Bölümünüzün diğer müfredatlardan farklılığı nedir?

Fakültemizdeki diğer bölümlerde olduğu gibi, Uluslararası Finans Bölümü programında da Intörn uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimiz son yarıyıllarını sahada geçirecek dolayısıyla mezun olmadan önce iş tecrübesi edinecek ve böylelikle teorik eğitimin yanında uygulama ile ilgili bilgi ve tecrübe edinmiş olarak iş hayatına atılacaklardır. Bunların yanı sıra öğrencilerin güçlü teorik ve uygulama eğitimi almalarını sağlayacak şekilde planlanmış olan müfredat, uluslararası standartta, Avrupa ve Amerika’da eş değerliği olacak şekilde planlanmıştır.

Aday öğrencilerimizin bu bölümü tercih ettiklerinde, sahip olacağı avantajlar nelerdir?

Uluslararası Finans Programımız, uluslararası finans alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların nitelikli işgücü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde teori ve pratiği bir arada sunduğundan öğrenciler mezun olduklarında kolaylıkla iş bulma imkânına sahip olacaklardır. İlk iki yıl işletme ve iktisat alanında kapsamlı bir teorik eğitim alan öğrenciler, ilerleyen dönemlerde muhasebe, istatistik, ekonometri, uluslararası ticaret ve bankacılık gibi dersler görmektedirler. Son yarıyılda ise Intörn uygulaması ile üniversitenin sağlayacağı staj imkanı ile yerinde eğitim alacaklardır.

Mezunlarımızın istihdamı ne durumda? Ve bu konudaki talepler nelerdir?

Öğrencilerimiz mezun oldukları bankalarda, sigorta ve yatırım şirketlerinde kamu ya da özel finans kuruluşlarında, kamu veya özel şirketlerin finans ve muhasebe departmanlarında iş olanağı bulabilirler.

Bölümün akademik kadrosu, laboratuvar, kütüphane gibi olanakları nelerdir?

Öğretim kadrosu, hem akademik kökenli hem de özel veya kamu sektörü tecrübesine sahip öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde uygulamalı derslerin yürütülmesinde kullanılmak üzere yeterli sayıda bilgisayar laboratuvarları mevcuttur.

45 Evler kampüsünde bulunan üniversitemiz kütüphanesinde çok sayıda basılı akademik kaynak bulunmasının yanında, kütüphanemizin çok sayıda veri tabanına aboneliği mevcuttur ve bu veri tabanlarına kampüs dışından da erişim olanağı sunulmaktadır. Bu sayede öğrencilerin üniversite kütüphanesinden basılı kaynaklara ve dilerlerse kampüs dışından da çok sayıda elektronik kaynağa erişmeleri mümkündür.

Öğrencilere sunulan akademik ve teknolojik imkânlar nelerdir?

Mersin SMMMO’nun üniversitemize sağlamış olduğu LUCA Muhasebe Uygulamaları Programı çoklu kullanım lisansı ile öğrenciler müfredatta yer alan muhasebe derslerinin tümünü uygulamalı olarak öğrenme şansına sahiptirler. 

Üniversitemiz bünyesinde, uygulamalı derslerin yürütülmesinde kullanılan yeterli sayıda bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bunun yanında eğitim verilen tüm sınıflar akıllı sınıf özelliklerine sahiptir.

Üniversitemiz 45 Evler Kampüsünde bulunan kütüphanemizde çok sayıda basılı ve elektronik kaynak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.


Haberlere Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi

"