LOJİSTİK PROGRAMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Lojistik Programı hakkında, Program Sorumlusu Öğr. Gör. Ayşe Güngör ile üniversitemizi yeni tercih edecek öğrencilere ışık tutmak için program hakkında röportaj gerçekleştirdik.

Bölümünüzü kısaca tanıtır mısınız? Ve bölümünüzün geleceği hakkında bilgi verir misiniz?

Meslek yüksekokuluna bağlı Lojistik Bölümü 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Lojistik mal, hizmet, bilgi gibi hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi etkinliklerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesidir. Tedarik, üretim, satın alma, finansman, nakliye, depolama, stok, envanter, malzeme idaresi, ambalajlama (paketleme),sevkiyat, teknoloji ve güvenlik bilgilerinin birleştirilmesini kapsar.  yapılarına ve sektörlerine göre değişim gösterebilir.

Lojistik mesleğinin son yıllardaki yükselişini üretimin ve sunumun inanılmaz hızlı gerçekleştiği günümüzde, artık rekabetin bu üretimin en hızlı ve en güvenli şekilde dünya çapında dağıtılmasına ve kaymasına borçludur. Yani üreten ve pazarlayan kesimi rakiplerinden öne geçirecek olan unsur; bu üretimin en çabuk şekilde ulaştırılmasında saklı. Böyle olunca da lojistik konusunda kurumsallaşmış firmalara ve bu firmalarda çalışacak yetenekli lojistikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Türkiye’de lojistik mevzuatındaki değişiklikler, lojistik merkezler, yeni liman yatırımları, önemli altyapı projeleri, öngörülü lojistik, libarelleşme, paylaşım ekonomisine dayalı lojistik, yeşil lojistik, intermodal/multimodal, dijitalleşme, e-ticaret Türkiye’de lojistik konularında öne çıkan konulardır.

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak lojistik sektörüne ve bu sektöre bağlı diğer iş kollarına, bilgi ve becerilere hakim, bilgili, donanımlı, özgüveni yüksek operasyon elemanları yetiştirmek üzere eğitim vermekteyiz.

Bölümdeki eğitim-öğretimin müfredatı nasıl planlanıyor?

Sektördeki önemli konu, lojistik sektörünün birçok yetkinliği bir arada barındıran bir özelliğe sahip olduğunu ve bundan dolayı çok ciddi bir kalifiye eleman sıkıntısının yaşanmasıdır. Bu eksiklikleri kapatmak adına bölümün eğitim öğretim müfredatı alanında uzman tecrübeli kadro yanında Sektördeki paydaşlarımızla, ayrıca bölüm kurulundaki şirket üyelerimiz ve mezun öğrencilerimizle her yıl görüşmeler yapılarak sektörlerin ihtiyaçlarına uygun elemanlar yetiştirilmek üzere eğitim öğretim müfredatlarını planlıyoruz.

Bölümünüzün diğer müfredatlardan farklılığı nedir?

Toros Üniversitesi MYO olarak müfredatlımızda iş yeri uygulamasına teorik derslerden daha çok ağırlık vermekteyiz. Bölüm olarak son dönem öğrencilerimiz, belirli teorik derslerden başarılı olduktan sonra işyerlerinde İntörnlük adı altında uygulamalı eğitim göreceklerdir. Yani öğrencilerimize teorik bilgileri pratiğe dönüştürme imkanlarını sunarak eğitim kalitesini artırıyoruz.

Aday öğrencilerimizin bu bölümü tercih ettiklerinde, sahip olacağı avantajlar nelerdir?

Lojistik bölümünü tercih eden öğrencilerimiz iş yeri uygulamasından dolayı sektörlerle iç içedirler. Bunun sonucunda öğrencilere sektörleri yakından tanıma avantajı sunuyoruz. En önemlisi de iki yıl eğitim süreci sonunda mesleki açıdan deneyim sahibi olma olanaklarını sağlıyoruz.

Mezunlarımızın istihdamı ne durumda? Ve bu konudaki talepler nelerdir?

Lojistik sektörü ölmeyecek meslekler arasında yer alır. Çünkü lojistik sektöründe üretimden tüketime kadar tüm süreçleri kapsadığı gibi günümüzde tüketimden, geri dönüşümü dahi kapsamaktadır.

Yüksekokul formatındaki lojistik bölümünden mezun olduktan sonra operasyon elemanı unvanıyla işe başlarlar. Meslek yüksekokulların konsepti gereği biraz da meslek çıkışlı nitelikte olacakları için; Depo Yönetimi, Gümrükleme, Karayolu Operasyonu, Pazarlama Bölümü, Lojistik Planlama, Stok Yönetimi alanlarında istihdam edilebilirler. 2023 yılında lojistik sektöründe ulaşılması hedeflenen istihdam sayısı 1,5 milyondur. Mezunların kamuya yönelmesi halinde bu sektörler Ulaştırma Bakanlığı ve benzer devlet kurumlarında istihdam edilebilmektedirler.

Bölümün akademik kadrosu, laboratuvar, kütüphane gibi olanakları nelerdir?

Bölümümüzde alanında uzman öğretim elemanları teorik ve uygulama eğitimini  üst düzeyde gerçekleştirmeden  sorumludur.  Ve Bölümümüz uygulamaya ağırlık verdiği için lojistik alanlarında fiilen çalışan tecrübeli uygulamacılardan da yoğunlukla yararlanılmaktadır. Ayrıca kampüsümüzde öğrencilerimizin faydalanacağı kütüphane mevcuttur.

Öğrencilere sunulan akademik ve teknolojik imkanlar nelerdir?

Teorik dersler dersliklerimizde devam ederken intörnlük dönemi firmalarda devam etmektedir. Üniversitemizde Kablosuz internet imkanlarıyla öğrencilere bilgiye kesintisiz erişim sunmaktayız.


Haberlere Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi

"