DİYALİZ PROGRAMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu  bünyesinde eğitim veren Diyaliz Programı hakkında, Program Sorumlusu Öğr. Gör. Ceylan  Ekerer ile üniversitemizi yeni tercih edecek öğrencilere ışık tutmak için  program hakkında röportaj gerçekleştirdik.

 

Bölümünüzü kısaca tanıtır mısınız? Ve  bölümünüzün geleceği hakkında bilgi verir misiniz?

Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinasına alınması, takibi, tedavisi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında diyaliz ünitelerinde görev yapacak sağlık teknikeri yetiştirme amacıyla kurulan bir programdır. Diyaliz programı Meslek Yüksekokuluna bağlı 2 yıllık bir ön lisans eğitimdir. Eğitim dili Türkçedir. Hızla gelişen tıbbi teknoloji, her alanda olduğu gibi diyalizde de belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. Bu gelişmeler yanında, ülkemizde ara eleman olarak tanımlanan diyaliz teknisyeni/teknikeri ihtiyacı da artarak devam etmekte ve özellikle kamu sektöründe ve sayısı giderek artan diyaliz merkezlerinde diyaliz teknisyeni/teknikeri istihdamı ihtiyacı da artmaktadır.

 

Bölümdeki eğitim-öğretimin müfredatı  nasıl planlanıyor?

Danışma kurullarının yıllık toplantıları neticesinde, öneriler dikkate alınarak müfredatlar güncellenir ve öğrencilerimizin diyaliz eğitiminin güncel gelişmelerine  uygun şekilde eğitim almaları sağlanır

 

Bölümünüzün diğer müfredatlardan  farklılığı nedir?

Diyaliz Programında uygulanan öğretim programının amacı öğrencilerde sağlam teorik alt yapıyı oluşturmak ve uygulamaya yönelik eğitimi özellikle mesleki uygulama alanlarında yani hastanelerin diyaliz bölümlerinde veya Diyaliz Merkezlerinde tecrübe etmeleridir. Bu konuda Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık müdürlüğü ile iş birliği yapılmaktadır.

 

Aday öğrencilerimizin bu bölümü tercih  ettiklerinde, sahip olacağı avantajlar nelerdir?

Diyaliz Programını tercih eden öğrenciler nitelikli ve donanımlı birer sağlık elemanı olabilmek için her türlü teorik altyapıyı bu programla alabilmektedir. Aldıkları teorik eğitimi uygulamalarla pekiştirme fırsatı bularak gerek kamuda gerekse özel sektörde artan ihtiyacı karşılayacak kalifiye personel statüsüne kavuşacaktır. Hepsinden öte sağlık personeli olarak yetişmenin sosyal sorumluluğunu öğrenecek ve bunun doyumunu yaşayacaklardır. İstihdam alanlarına duyulan süreklilik mezun öğrencilerimizin en önemli avantajlarından bir tanesidir.

 

Mezunlarımızın istihdamı ne durumda? Ve  bu konudaki talepler nelerdir?

Özel hastaneler ve böbrek yetmezliği çeken hastaların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan diyaliz merkezlerinin son zamanlarda sayısındaki artış nedeniyle bu programdan mezun olan öğrencilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Diyaliz Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler kamu personeli seçme sınavı (KPSS) sonuçlarına göre diyaliz teknikeri olarak açılan kadrolara yerleşebilmektedir. Kamu kurumları dışında özel hastane ve diyaliz merkezleri bu program mezunları için büyük bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Mezun öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu okulu bitirir bitirmez istihdam fırsatı bulabilmektedir

 

Bölümün akademik kadrosu, laboratuvar,  kütüphane gibi olanakları nelerdir?

Programımızın akademik kadrosu alanında uzman hekim ve öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Laboratuvar ve kütüphane olanaklarımız ihtiyacı karşılar nitelikte olmaktadır. Öğrencilerimize diyaliz makinesi tanıtımı ve uygulama eğitimi için çözüm ortaklarımız olan hastanelerde veya diyaliz merkezlerinde mesleki uygulama stajı sunulmaktadır.

 

Öğrencilere sunulan akademik ve  teknolojik imkanlar nelerdir?

Akademik açıdan güncel gelişmeler takip edilip ileri derecede diyaliz eğitimi ile birlikte öğrencilerimize sunulmaktadır. Bununla birlikte hastanelerde ve diyaliz merkezlerinde teknolojik açıdan kullanılabilecek cihazların tanıtımı uygulamalı bir şekilde öğretilmektedir

 

Haberlere Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi

"