ADAY ÖĞRENCİLER

ÇAP, Yandal, Yatay Geçiş

ÇAP (Çift Anadal) İMKANI

Üniversitemiz, öğrencilerine anadal lisans programlarına ek olarak ikinci bir dalda lisans diploması alma, ya da bir yandal programında öğrenim görme olanağı tanımıştır. 

Toros Üniversitesi lisans öğrencileri, istedikleri ve gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde "Çift Anadal" (double major) ve "Yandal" (minor) programlarına girebilmektedirler 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 30 öğrencimiz üniversitemizden ÇİFT DİPLOMA almaya hak kazanmıştır. 


TÜRKİYE'DE BİR İLK ( ÖNLİSANSDA DA ÇAP İMKANI)

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Çift Anadal uygulaması ilk kez Önlisans düzeyinde (MYO programları kendi aralarında) yapılacaktır. İlk aşamada "Lojistik ve İnşaat" programları öğrencileri "İş Sağlığı ve Güvenliği" programında Çift Anadal Eğitimi yapacaktır.


Daha fazla bilgi için: ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI


YATAY GEÇİŞ İMKANI

YÖK tarafından denkliği belirlenen yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer bir lisans programından Yatay Geçiş yolu ile öğrenci kabulü, YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Yönetmelik çerçevesinde belirlenen esaslar ve kontenjanlar doğrultusunda yapılır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi