ADAY ÖĞRENCİLER

Genel BilgilerToros Üniversitesi, Mersin  Eğitim Vakfı (MEV) tarafından 2009 yılında kurulmuş olup 1964 yılında kurulan Özel Toros Okulları eğitim geleneğinin son halkasıdır. Toros Üniversitesi 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir.  

Geçmişinden aldığı sorumluluk ve deneyim ile bugün sadece bir üniversite değil; bir fikrin, bir kültürün adı olan Toros Üniversitesi, kent merkezinde yer alan kampüsleri ile Doğu Akdeniz’in incisi Mersin’de bir şehir üniversitesi olarak  “Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde” sloganıyla hedeflerine hızlı adımlarla yürümektedir.

Toros Üniversitesi bünyesinde; Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ile Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bulunmaktadır. Üniversitemize bağlı akademik birimlerde; 13 Lisans, 16 Önlisans ve 14 Lisansüstü bölüm/programlarında eğitim-öğretim vermektedir.

Modern teknoloji ile donatılmış fiziksel alt yapıları ve güçlü akademik kadrosuna sahip Toros Üniversitesi, “Geleceğin tasarımına katkıda  bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite” vizyonu ile öğrencilerini; öğrenen bir beyin ve sorgulayıcı düşünme becerileri ile donatmayı; bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve kültürel buluşlara katkıda bulunan, çağdaş ve evrensel değerler ile etik değerlerin güçlü destekçileri olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Bölgenin ve Mersin’in kurumsallaşmış sanayi ve sektörleri ile el ele vererek ders müfredatların güncellenmesinde, yeni bölüm/program açmaya kadar Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Topluma Hizmet gibi tüm faaliyetlerinde planlanması ve uygulanmasında;  sektör temsilcilerin, mezunların, okuyan öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan “Danışma Kurulları” ile birlikte karar veriyoruz. Bu güçlü işbirliğimiz sonucu;  Üniversitemize bağlı Mühendislik Fakültesi bünyesindeki 4 bölümde “İntörn Mühendislik” ve Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 16 programda “İşyeri Eğitim Uygulaması” başarı ile yürütülmekte olup öğrencilerin mezuniyet sonrası işe başlamadaki en büyük engel olan deneyim problemi ortadan kaldırılmıştır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri bünyesindeki bölümlerde “İntörn  İşletme, İntörn Uluslararsı Ticaret ve Lojistik, İntörn Hemşirelik ve İntörn  Sağlık Yönetimi”  uygulamalı eğitime geçilecektir.

Güçlü akademik kadrosu ile Yabancı Diller Yüksekokulumuz bünyesinde öğrencilerimizin dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayan iletişim becerisinin kazandırılması amacı ile Mühendislik ve İİSB Fakültelerimize bağlı bölümlerin eğitim dili “İngilizce” olarak verilmektedir. Ayrıca, lisans düzeyinde “Erasmus Değişim” programı ve ön lisans ile lisans düzeyinde “Staj Hareketliliği” programları sayesinde öğrencilerimizin AB ülkelerinde eğitim ve mesleki deneyim imkânları bulunmaktadır.

Toros Üniversitesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde “Uluslararası Finans Bölümü” ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde “Beslenme ve Diyetetik Bölümü” ne ilk kez öğrenci alarak emin adımlarla ilerleyerek büyümeye devam etmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi