ADAY ÖĞRENCİLER

İntörn Mühendislik


İntörn Mühendislik (Uygulamalı  Mühendislik Eğitimi)

 Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerin ders müfredatlarının son yarıyılında (8. Yarıyıl) “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Dersi”nin sanayi/sektör de uygulamalı olarak yapılmaktadır. Bilgisayar ve Yazılım  Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat  Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin mühendislik eğitimindeki derslerini tamamlamış olarak son dönemlerini yani 8. Yarıyıllarını sanayide geçirecek olan mezun durumundaki mühendisler için geliştirilen yeni bir yaklaşımdır.  İntörn mühendislik bir “staj” değildir. Yaklaşık 4 aylık kesintisiz olarak, (en az 70 iş günü) Staj uygulamasının çok ötesinde, sanayide mühendis gibi görev almak ve çalışmalara bizzat katılmaktır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından beri 4 bölümde “İntörn Mühendislik” eğitimi başarılı bir şekilde yürütülmekte olup çok sayıdaki mezunumuz “İntörn Mühendislik” yaptığı işyerinde çalışmaya başlamıştır.

İntörn Öğrenci Olma  Koşulları: Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin eğitim-öğretim müfredatlarında 7(yedi)'inci yarıyılını tamamlayan ve genel not ortalaması (GNO) en az 2.00 olan her öğrenci "İntörn Öğrenci" olarak adlandırılır.

Devam ve Başarı Durumu: İntörn Mühendislik" dersi bir yarıyıl (yetmiş işgünü) eğitim-öğretim dönemini kapsar ve devam zorunluluğu iş günü üzerinden %100’dür. Yarıyıl bitiminde ilgili danışman öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi, İntörn yapılan işyeri temsilcisinin görüşü doğrultusunda "Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin Başarı Notuna ilişkin ilgili maddelerinde tanımlanan harf notlarından birisi "İntörn Mühendislik Dersini Başarma Esasları"  çerçevesinde verilir.  Başarı notu en az CC alan bu dersten başarılı sayılır.

İşyeri – Öğrenci Eşleştirilmesi: İntörn Mühendislik eğitiminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacı ile öğrencilerin uygulama yapacak işyerlerinin bulunması, eğitim süreçlerinin izlenmesi ve başarı düzeylerinin saptanması için üniversitemiz tarafından web portal yazılımı geliştirilmiştir. Toros Üniversitesi  Sanayi/Sektör İşbirliği Merkezi (TORSİM,  http://torsim.toros.edu.tr/) adlı portal üzerinde Firma/Kurum kayıtları, intörn öğrenci talepleri alınmakta ve öğrencilere duyurulmaktadır. Öğrenciler, firmaların kontenjanlarına göre tercih yapabilmektedirler. Firmaların tercihlerinde öğrencilerin özgeçmişleri büyük bir önem arz etmektedir. Firma, kendilerini tercih eden öğrencilerin başvurularını kabul etmeleri durumunda “Firma-Öğrenci Eşleştirme” işlemi tamamlanmakta ve öğrenciler intörn uygulama eğitimine başlamaktadırlar.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi