ADAY ÖĞRENCİLER

SSS

Genel Sorular

 
Toros Üniversitesi 23 Temmuz 2009 tarihinde Mersin Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur.2010-2011 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Mersin Eğitim Vakfı, Mersin ve Tarsus’ta bulunan Toros Okulları'nın da sahibidir.
 

Üniversitemiz Mersin'in merkezi olan Yenişehir'de bulunmaktadır.

45 Evler Kampüsü

Bahçelievler Kampüsü

 

Meslek Yüksekokulu çatısı altında birçok ön lisans programımız mevcuttur. Daha fazla bilgi için: Meslek Yüksek Okulu

 

Üniversitemizde bulunan Yüksek Lisans programları hakkında detaylı bilgi için: Enstitüler

 

Üniversitemiz bünyesinde yer alan TORSEM hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 
Türkçe veya İngilizcedir; İnşaat Mühendisliği ve Psikoloji Bölümleri % 30 İngilizcedir.
 
Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin derslerin %70'ine devamları zorunludur ancak kuramsal, uygulamalı ve laboratuvar çalışmaları toplamının % 80’ine devamları zorunludur.
 

Üniversitemiz, öğrencilerine anadal lisans programlarına ek olarak ikinci bir dalda lisans diploması alma, ya da bir yandal programında öğrenim görme olanağı tanımıştır.Toros Üniversitesi lisans öğrencileri, istedikleri ve gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde "Çift Anadal" (double major) ve "Yandal" (minor) programlarına girebilmektedirler. Daha fazla bilgi için:ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI

 

Yaz Okulu açılıp açılmayacağı her akademik yıl için, Senato tarafından kararlaştırılmaktadır. Yaz Okuluna ilişkin esaslar Toros Üniversitesi YAZ DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ göre düzenlenmiştir.

Kayıt-Kabul ile İlgili Sorular

 

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonrasında üniversitemizin ÖSYS puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar.

 

İlk yerleştirme sonrasında açık kalan kontenjanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Yerleştirme Kılavuzundan takip edebilirsiniz.

Dikey/Yatay Geçiş ile İlgili Sorular

 

Üniversitemiz Dikey Geçiş yolu ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzu’ndan takip edebilirsiniz.

 

YÖK tarafından denkliği belirlenen yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer bir lisans programından Yatay Geçiş yolu ile öğrenci kabulü, YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Yönetmelik çerçevesinde belirlenen esaslar ve kontenjanlar doğrultusunda yapılır.

Burslar ve Ücretler ile İlgili Sorular

 

Üniversitemize ÖSYM tarafından “Burslu” kontenjanlarına yerleşen öğrencilere sağlanan burs karşılıksız olup, öğrenim ücretinin tamamını, “% 50 Burslu” kontenjanlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs öğrenim ücretinin yarısını kapsamaktadır. Verilen burs; zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimini şart koşan ve eğitim dili İngilizce olan bölümler için bir yılı ve normal öğrenim süresini kapsamaktadır. Hazırlık sınıfı isteğe bağlı (eğitim dili Türkçe olan) bölümlerde ise burs süresi; sadece hazırlık sınıfı dışındaki öğrenim süresini kapsamaktadır.

MEV Özel Toros Anadolu Lisesi, Özel Toros Fen Lisesi ve Özel Tarsus Toros Anadolu Lisesi mezunu olanlara Toros Okulları İndirimi adıyla Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda öğrenim ücretinden indirim uygulanır. İndirim oranı 2015-2016 yılı girişliler için %50’dir. Mersin ili sınırları içinde orta öğretim kurumundan mezun olup ücretli kontenjandan yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretinde ise %10 oranında indirim uygulanır.

 

Burslar normal eğitim-öğretim süresi kadarlık bir süre için verilir. Hazırlık sınıfı olan bölümlerde normal eğitim süresine burs için 1 yıllık süre ilave edilir. Dersten başarısızlık nedeni ile veya dönem veya genel not ortalamasının düşük olması nedeni ile burslar kesilmez. Normal eğitim-öğretim süresinin aşılması durumunda burslar kesilir.

 

Öğrenciler istedikleri takdirde başka kuruluş veya vakıflara burs başvurusunda bulunabilirler.

Yabancı Diller Yüksekokulu ile İlgili Sorular

 

Eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölüm ve programlarda okuyan öğrencilerimiz için Hazırlık Sınıfı zorunludur.

Türkçe öğretim yapan bölümler için Hazırlık Sınıfı zorunlu olmamakla birlikte, dileyen öğrenciler ücretini ödemek koşuluyla Hazırlık Sınıfını okuyabilirler.

 

Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı: Akademik yılın başında Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan sınavdır. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler ve aşağıdaki tabloda yer alan sınavlardan herhangi birinden geçerli notları alarak belgeleyen öğrenciler Hazırlık Okulundan muaf olur ve fakülte bölümlerine geçme hakkı kazanırlar.

 Yatay ve dikey geçiş sınavı ile üniversitemize kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, kendi üniversitelerinin hazırlık programında başarılı olduklarını gösteren belgeyi ibraz ettikleri takdirde bölümlerinde derslerine devam edebilirler.

SINAVLAR

NOTLAR

TOEFL (Bilgisayar Tabanlı Sitem)

221-222

TOEFL (İnternet Tabanlı Sitem)

84

TOEFL (Yazılı Sitem)

561-562

Pearson PTE (Academic)

71

CPE

GEÇER NOT

FCE

GEÇER NOT

CAE

B

ÜDS-KPDS-YDS

70

 

Hayır. Var olan İngilizce bilgi düzeyinizin Hazırlık Sınıfından muaf olmanıza yeterli olmadığını düşünüyorsanız ve/veya Hazırlık Sınıfını kesinlikle okumak istiyorsanız, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne bir dilekçe yazarak sınava girmek istemediğinizi belirtebilirsiniz. Yine de bu sınava girmenizi öneririz.Yeterlilik Sınavının TELAFİSİ YOKTUR.

Yeterlilik Sınavının formatı ve düzeyi nedir?

 
 

Hayır. Hazırlık Sınıfında 1. Akademik Yılın sonunda başarısız olursanız, 2. Akademik Yılda Hazırlık Sınıfını tekrar okumanız gerekir. 2. yılın sonunda yine başarısız olduğunuz takdirde İngilizce lisans bölüm/programlarınıza başlamaya hak kazanamaz, takip eden eğitim-öğretim yılından itibaren “beklemeli öğrenci” statüsüne geçersiniz.

1.yılın veya 2.yılın sonunda Türkçe eğitim yapan bir bölüme geçebilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi