ALEVİLİK - BEKTAŞİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KÜTÜPHANE

                                        Kütüphane  Koleksiyonları

Toros Üniversitesi Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin önemli faaliyetlerinden biri de Alevilik-Bektaşilik ile ilgili eserlerin toplanması ve arşivleştirilmesidir. Bu faaliyetin amacı gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında konu ile ilgili çalışan hem akademisyenlerin, hem öğrencilerin, hem de vatandaşların bilimsel çalışmalarına desteklemektir. Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkez Kütüphanesi iki bölüme ayırılmaktadır;

1. Açık Kitap Koleksiyonu.

Üniversitemiz Kütüphane Daire Başkanlığı aracılığıyla satın alınan genel kitaplar arasında Alevilik-Bektaşilik ile ilgili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca kitaplarından oluşan koleksiyondur. Konu ile ilgili literatür çalışmaları için kullanılır. Faydalanmak isteyen araştırmacılar aşağıdaki işlemlerine göre Telif Hakkı Korunma Yasası kapsamında (bir eserin %40) fotokopi talep edebilirler. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi’nde üyeliği olan araştırmacılar ve öğrenciler (Üniversite personeli ve öğrencileri) referans kitapları hariç belirli süre aşağıdaki işlemlerine göre ödünç alabilir. 


             Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Kitap Koleksyonu.pdf


2. Kapalı Arşiv Araştırma Koleksiyonu

Kapalı Arşiv Araştırma Koleksiyonu iki bölümüne ayırılır. Koleksiyonumuz 1. Üniversitemiz Kütüphane Daire Başkanlığı aracılığıyla satın alınan referans kitaplar arasında Alevilik-Bektaşilik ile ilgili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca kitaplarından oluşan koleksiyonudur. 2. Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Projesi kapsamında yürütülen “Mersin Yöresinde Alevilik-Bektaşilik: Yazlı ve Sözlü Geleneklerinin Arşivleştirmesi (Kod: 2016-ABUAM-HW-2/Yürütücü: Doç. Dr. Hiroki WAKAMATSU)” adlı proje kapsamında toplanan dijital kaynaklarından oluşmaktadır.

  • Referans Kitapları

Referans kitapları Üniversite Merkez Kütüphanesi’nde üyeliği olsa bile ödünç alınamaz. Ancak yukarıdaki Açık Kitap Koleksiyon kısmında gösterildiği şekilde fotokopi talep edilebilir.

  • Dijital Arşiv Koleksiyonları

Başbakanlık Devlet Arşivler Kütüphanesine bağlı Osmanlı Arşivler Kütüphanesi ve Cumhuriyet Arşivler Kütüphanesi’nden toplanan yaklaşık 14000 varaka yakın Harita, Mektup ve Defterler mevcuttur. Ayrıca aşağıda listede gösterildiği gibi Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yazma Eserler Kütüphanelerinden ve saha çalışmaları sırasında toplanan Haritalar, Cenkler, Deyişler ve Nefesler mevcuttur. Bu iki kaynaklar Üniversitemiz Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkez Kütüphanesi’nde dijital ortamında arşivleştirilmiştir. Faydalanmak isteyen araştırmacılar bizzat şahsen Üniversitemiz Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne aşağıdaki "Arşiv Talep Formu"nu doldurarak başvurması gerekmektedir.

NOT:  Başbakanlık Arşiv Kütüphanesine ait belgelerin listesi (Türkçe özeti)  araştırmacı bizzat kendisi Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkez  Müdürlüğüne başvurup bakabilir. Devlet Arşiv Kataloğu Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde mevcuttur ve araştıamacılar Merkezimize bizzat şahsen ziyaret ederek tarayabilirler.

  Toros Üniversitesi Alevilik Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Arşiv Talep Formu.pdf

  Toros Üniversitesi Alevilik_Kaynak_Liste.pdf

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi