AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Hakkında

Ameliyathane Hizmetleri Programı, hızla artan sağlık personeli ihtiyacı göz önünde tutularak ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asistans sağlayabilecek, bu alanda ihtiyacı duyulan tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Eğitimin esası öğrencilerin ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri tanıyabilecek, yardımcı personel olarak kullanabilecek ve ameliyatlarda kullanılan tüm ileri teknoloji sahibi malzemeleri ameliyata hazırlayarak kullanımına yardımcı olabilecek birer personel olarak eğitilmelerine dayanmaktadır.

 

Programın staj ve uygulamaları anlaşmalı olduğumuz bir çok özel ve kamu sağlık kuruluşlarında yürütülmektedir.

 

Ameliyathane Hizmetleri Programına tüm öğrenciler sınav puanları gözetilerek başvurabilir ayrıca Meslek Liselerinin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girebilmektedirler.

1. Acil Tıp Teknisyenliği

2. İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği

3. Yaşlı Hizmetleri

4. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Programımızdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, ” lisans bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi