AŞÇILIK

Hedefler

Toros Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı

Hedeflerimiz

  1. Aşçılık ve mutfak uygulamaları ile ilgili evrensel standartlarda bilgiye hakim olmak,
  2. Aşçılık mesleğinin gerektirdiği pratik hünerin, el becerisinin kazanılmasını sağlamak,
  3. Gastronomi alanında geçmiş, bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme, gastronomi tarihi konularında bilgi sahibi olmak,
  4. Sektör temsilcilerinin deneyimli personelleri ile uygulama dersleri yapmak ve mesleki uygulama eğitimleri ile öğrencilere profesyonel mutfak deneyimi kazandırmak,
  5. Alanında yetkin gıda firmaları ile ortak etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin bu aktivitelerde yer almasını ve deneyim kazanmasını sağlamak,
  6. Ulusal düzeyde düzenlenen aşçılık kampı, aşçılık yarışmaları vb. gibi organizasyonlara katılım sağlanarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak,
  7. Eğitim öğretim müfredatının oluşturulmasında; iç ve dış paydaşların etkin rol almasını sağlamak.

 

Öğr. Gör. Mehmet Fatih KAYRAN

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Bölüm Başkanı

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi