BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

Kalite Hedefleri


Kalite politikamız çerçevesinde  oluşturduğumuz hedefler;

  • - Bilimsel araştırmalar için ayrılan fonların tüm akademik birimlerce etkin ve yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almak
  • - Bilimsel Araştırma ve Proje (BAP) birimi tarafından desteklenen proje sayısının her yıl en az %20, destek miktarının her yıl %10 oranında artırılmasını sağlamak
  • - Bilimsel Araştırma Projelerini değerlendirecek jüri havuzunu nitelik ve sayı yönünden genişletmek
  • - BAP kapsamında desteklenecek yüksek lisans tez sayısının her yıl %20 oranında arttırılmasını sağlamak

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi