BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

BAP KOMİSYONU

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK (Komisyon Başkanı) 

Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK (Fen Bil. Enst. Müdürü)

Prof. Dr. Köksal HAZIR (Sos. Bil. Enst. Müdürü)

Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ (Üye)

Prof. Dr. Servet ÖZGÜR (Üye)

Prof. Dr. Erkin ERTEN (Üye)

Prof. Dr. Yusuf ZEREN (Üye)

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi