BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

Projeler

2019-2020   EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇİZELGESİ  YÜRÜTÜLEN/TAMAMLANMIŞ  PROJELER 

No
Proje    Türü 
Proje    Kodu
Proje    Adı
Yürütücüsü
Bütçesi
Başlangıç    Tarihi
Bitiş    Tarihi
1
Araştırma
2019-SBYO-ST-1
Diz Çevresi Kas ve Tendon Mekanik Özelliklerinin Kas Kuvveti ve Denge Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”
Dr. Öğr. Ü. Serkan TAŞ
10.099,78
07/01/2019
Tamamlandı
2
Eğitim
2019-SBE-BYİ-1
“Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ile Üniversite Yaşam Uyumu ve Yalnızlık Düzeyleri Arasında Anlamlı bir Farklılık Olup Olmadığının İncelenmesi”
Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
4.052
17.04.2019
Devam Ediyor
3
Araştırma
2019-SBYO-BAK-1
Temporomandibular Disfonksiyonlu Hastalarda Kas Sertliği, Basınç-Ağrı Eşiği ve Stres Hormonlarının İncelenmesi
Dr. Öğr. Ü. Besime Ahu KAYNAK
30.403
24.04.2019
Devam Ediyor
4
Araştırma
2019- SBYO-ST-2
Postmenopozal Kadınlarda Kas Kütlesi, Kas Sertliği, Enerji Tüketimi, Abdominal Yağlanma, Vücut Kompozisyonu ve Besin Tüketiminin İncelenmesi
Dr. Öğr. Ü. Serkan TAŞ
270.000
20.12.2019
Devam Ediyor
5
Araştırma
2019-İİSBF-FU-1
Kanser Hastası Çocukların ve Ebeveynlerinin Tükürük Kortizol Düzeylerinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Ü. Feyruz USLUOĞLU
10.000

Devam Ediyor
6
Araştırma
2020-MÜH-AKH-1
Mersin İli İçin Taşınabilir Güneş Işınımı, Rüzgâr Hızı- Hava Basıncı, Nem Sıcaklık Ölçüm Sisteminin Kurulması, Verilere Uzaktan Erişimin Sağlayan Yazılımın Geliştirilmesi ve Tarım ve Kent Alanları Üzerindeki Isı Analizi
  Dr. Öğr. Ü. Ali Kemal HAVARE
64.500
29.01.2020
Devam Ediyor
7
Araştırma
2020-SBYO-ÖÖA-1
Tip 2 Diyabetli Hastalarda Diyetin Toplam Antioksidan Kapasitesi İle Serum Oksidatif Stres İndeksinin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Ü. Özlem ÖZPAK AKKUŞ
11.016.00
29.01.2020
Devam Ediyor
8
Araştırma
2020-İİSBF-FU-1
Dezavantajlı Kadınların Psikolojik Sağlamlık, İyi Oluş ve İhtiyaç Doyumlarının Grup Uygulamaları Aracılığıyla İncelenmesi
Dr. Öğr. Ü. Feyruz USLUOĞLU
7000
29.01.2020
Devam Ediyor
9
Araştırma
2020-MÜH-AKH-2
Uygulamalı Güneş Enerjisi Eğitimi İçin Portatif, Şebekeden Bağımsız Güneş Enerjisi Santrali Seti ve Santralde Verimliliği Etkileyen Etmenlerin Optimizasyonu
  Dr. Öğr. Ü. Ali Kemal HAVARE
54.500
09.03.2020
Devam Ediyor
10
Araştırma
2020-SBYO-ÖÖA-2
Sağlıklı Bireylerde Tahıl Benzeri ürünlerin
Postprandiyal Glikoz, İnsülin ve Subjektif Doygunluk Yanıtı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Ü. Özlem ÖZPAK AKKUŞ
166.640,17
09.03.2020
Devam Ediyor
11
Eğitim
2020-SBE-MS-1
İşgörenlerin Nepotizm Algısı ve İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Silifke Organize Sanayi Sanayi Bölgesi Örneği
Dr. Öğr. Ü. Muhammet SAYGIN
3.971
09.03.2020
Devam Ediyor2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇİZELGESİ

YÜRÜTÜLEN/TAMAMLANMIŞ  PROJELER

No
Proje Türü
Proje Kodu
Proje Adı
Yürütücüsü
Bütçesi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
1
Araştırma
2017-GSTMF-AB-1
Akdeniz kıyı ve Yayla Yerleşimlerinin Yerel Mimari Yapısı ve Yerleşim Dokusunun Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi: Gözne Örneği”
Dr. Öğr. Ü.  Ayşen C. BENLİ
12.374,20
20/07/2017
Tamamlandı
2
Eğitim
2018-SBE-EE-1
Mersin Tren Garı-Halkevi Aksındaki Geç Osmanlı- Erken Cumhuriyet Dönemi Kamu Yapılarının İncelenmesi”
Prof. Dr. Erkin ERTEN
4.062
18/09.2018
Tamamlandı
3
Araştırma
2019-SBYO-ST-1
Diz Çevresi Kas ve Tendon Mekanik Özelliklerinin Kas Kuvveti ve Denge Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”
Dr. Öğr. Ü. Serkan TAŞ
10.099,78
07/01/2019
Tamamlandı
4
Eğitim
2019-SBE-BYİ-1
“Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ile Üniversite Yaşam Uyumu ve Yalnızlık Düzeyleri Arasında Anlamlı bir Farklılık Olup Olmadığının İncelenmesi”
Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
4.052
17.04.2019
Devam Ediyor
5
Araştırma
2019-SBYO-BAK-1
Temporomandibular Disfonksiyonlu Hastalarda Kas Sertliği, Basınç-Ağrı Eşiği ve Stres Hormonlarının İncelenmesi
Dr. Öğr. Ü. Besime Ahu KAYNAK
30.403
24.04.2019
Devam Ediyor
6
Araştırma
2019- SBYO-ST-2
Postmenopozal Kadınlarda Kas Kütlesi, Kas Sertliği, Enerji Tüketimi, Abdominal Yağlanma, Vücut Kompozisyonu ve Besin Tüketiminin İncelenmesi
Dr. Öğr. Ü. Serkan TAŞ
270.000
20.12.2019
Devam Ediyor


2016-2017  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇİZELGESİ

YÜRÜTÜLEN/TAMAMLANMIŞ  PROJELER

No
Proje Kodu
Proje Adı
Yürütücüsü
Bütçesi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
1
2016-SBYO-BS-1
Mersin İlinde Hemşirelerin Mesleki Deneyimlerini Yazma ve Yayınlama Becerilerinin Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Ü. Behire SANÇAR
15.791.08
06/10/2016
Tamamlandı
2
2016-ABUAM-HW-1
Mersin Bölgesinde Alevilik- Bektaşilik: Yazılı ve Sözlü Geleneklerin Arşivleştirilmesi
Doç. Dr. Hiroki WAKAMATSU
49.710
23/12/2016
Tamamlandı
3
2017-SBE-HK-1
Finansal Farkındalık Finansal Okuryazarlık ve Finansal Erişim Üzerine Bir Çalışma: Silifke Ticaret Odası Örneği
Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK
2.325
11/05/2017
Tamamlandı
4
2017-GSTMF-AB-1
Akdeniz kıyı ve Yayla Yerleşimlerinin Yerel Mimari Yapısı ve Yerleşim Dokusunun Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi: Gözne Örneği”
Dr. Öğr. Ü.  Ayşen C. BENLİ
12.374,20
20/07/2017
Tamamlandı
5
2017-SBE-BYİ-1
Çeşitli Alanlarda Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
2.600
01/12/2017
Tamamlandı

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi