BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

Projeler

2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇİZELGESİ

YÜRÜTÜLEN/TAMAMLANMIŞ  PROJELER


No
Proje Türü
Proje Kodu
Proje Adı
Yürütücüsü
Bütçesi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
1
Araştırma
2017-GSTMF-AB-1
Akdeniz kıyı ve Yayla Yerleşimlerinin Yerel Mimari Yapısı ve Yerleşim Dokusunun Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi: Gözne Örneği”
Dr. Öğr. Ü.  Ayşen C. BENLİ
12.374,20
20/07/2017
Tamamlandı
2
Eğitim
2018-SBE-EE-1
Mersin Tren Garı-Halkevi Aksındaki Geç Osmanlı- Erken Cumhuriyet Dönemi Kamu Yapılarının İncelenmesi”
Prof. Dr. Erkin ERTEN
4.062
18/09.2018
Tamamlandı
3
Araştırma
2019-SBYO-ST-1
Diz Çevresi Kas ve Tendon Mekanik Özelliklerinin Kas Kuvveti ve Denge Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”
Dr. Öğr. Ü. Serkan TAŞ
10.099,78
07/01/2019
Devam Ediyor
4
Eğitim
2019-SBE-BYİ-1
“Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ile Üniversite Yaşam Uyumu ve Yalnızlık Düzeyleri Arasında Anlamlı bir Farklılık Olup Olmadığının İncelenmesi”
Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
4.052
17.04.2019
Devam Ediyor
5
Araştırma
2019-SBYO-BAK-1
Temporomandibular Disfonksiyonlu Hastalarda Kas Sertliği, Basınç-Ağrı Eşiği ve Stres Hormonlarının İncelenmesi
Dr. Öğr. Ü. Besime Ahu KAYNAK
30.403
24.04.2019
Devam Ediyor
2016-2017  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇİZELGESİ

YÜRÜTÜLEN/TAMAMLANMIŞ  PROJELER

No
Proje Kodu
Proje Adı
Yürütücüsü
Bütçesi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
1
2016-SBYO-BS-1
Mersin İlinde Hemşirelerin Mesleki Deneyimlerini Yazma ve Yayınlama Becerilerinin Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Ü. Behire SANÇAR
15.791.08
06/10/2016
Tamamlandı
2
2016-ABUAM-HW-1
Mersin Bölgesinde Alevilik- Bektaşilik: Yazılı ve Sözlü Geleneklerin Arşivleştirilmesi
Doç. Dr. Hiroki WAKAMATSU
49.710
23/12/2016
Tamamlandı
3
2017-SBE-HK-1
Finansal Farkındalık Finansal Okuryazarlık ve Finansal Erişim Üzerine Bir Çalışma: Silifke Ticaret Odası Örneği
Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK
2.325
11/05/2017
Tamamlandı
4
2017-GSTMF-AB-1
Akdeniz kıyı ve Yayla Yerleşimlerinin Yerel Mimari Yapısı ve Yerleşim Dokusunun Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi: Gözne Örneği”
Dr. Öğr. Ü.  Ayşen C. BENLİ
12.374,20
20/07/2017
Tamamlandı
5
2017-SBE-BYİ-1
Çeşitli Alanlarda Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
2.600
01/12/2017
Tamamlandı

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi