ÇİFT ANADAL (ÇAP) - YANDAL

BAŞVURU ve GEREKLİ BELGELER

Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Başvuru Dilekçesini  doldurduktan sonra aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru yapmak istedikleri ÇAP veya YANDAL Bölüm Başkanlıklarına veya Program Başkanlıklarına bizzat başvururlar. 

İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Dilekçesi (Öğrenci İşleri Daire başkanlığı web sitesinde yer alan ÖİDB-FR-011- Çift Anadal - Yandal Başvuru Formu.docx

  2. Transkript (Öğrenci İşleri daire Başkanlığından temin edilebilir)

  3. Anadal diploma programının ilgili sınıfındaki başarı sıralaması 

  4. Kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYM Belgesi (Kontenjanın aşılması durumunda göz önünde bulundurulacaktır.)

  5. Yabancı dil belgesi (Yabancı dil ile eğitim yapan bölümler/programlar için gereklidir.)

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi