ÇİFT ANADAL (ÇAP) - YANDAL

BAŞVURU KOŞULLARI VE BAŞVURU DÖNEMLERİ

Çift Anadal Programları

  1. Lisans programlarında en erken 3. yarıyılının, en geç 5. yarıyılının başında,

                Ön Lisans programlarında en erken 2. yarıyılının, en geç 3. yarıyılının başında başvuru yapılabilir.

  1. Başvuru anında genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olmalıdır.

  2. Başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programındaki tüm derslerini başarı ile tamamlanmış olması gerekir.

  3. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması en üst %20’de yer almalıdır. Yer almaması durumunda ÇAP’ın ilgili yıldaki taban puanından yüksek olmalıdır.

  4. Aynı andan birden fazla ÇAP’na kayıt yapılamaz ama çift anadal ve yandal programlarına aynı anda kayıt yapılabilir. 

  5. Anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 

  6. Yetenek sınavı ile öğrenci alan ÇAP’a öğrenci kabulünde yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.

  7.  a)Yabancı dilde eğitim yapan bölüm/programlara başvuru yapan öğrencilerin hazırlık sınıfını geçtiğine dair, 

  8.  b)Yabancı Diller Yüksekokulu yeterlilik sınavında başarılı olduğuna dair veya

    c)ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE vebenzeri uluslararası sınav sonuç belgesini sunması gerekmektedir.

Yandal Programları

  1. Lisans programlarında en erken 3. yarıyılının, en geç 6. yarıyılının başında başvuru yapılabilir.

  2. Başvuru anında genel not ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.

  3. Başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma lisans programındaki tüm derslerini başarı ile tamamlanmış olması gerekir.

  4. Aynı andan birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz ama çift anadal ve yandal programlarına aynı anda kayıt yapılabilir. 

  5. Yetenek sınavı ile öğrenci alan ÇAP’a öğrenci kabulünde yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.

  6.  a)Yabancı dilde eğitim yapan bölüm/programlara başvuru yapan öğrencilerin hazırlık sınıfını geçtiğine dair,                                                                                          b)Yabancı Diller Yüksekokulu yeterlilik sınavında başarılı olduğuna dair veya
    c)ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE vebenzeri uluslararası sınav sonuç belgesini sunması gerekmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi