ÇİFT ANADAL (ÇAP) - YANDAL

MEZUNİYET KOŞULLARI ve İLİŞİK KESME

ÇİFTANADAL: Anadal programında mezuniyet hakkı elde edildikten sonra çift anadal programı genel not ortalaması (GNO) en az 4.00 üzerinden  2.50  olan öğrencilere çift anadal diploması verilir. Çift anadal süresince en fazla 1(bir) yarıyıl 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşebilir. GNO’su toplamda 1 yarıyıldan fazla 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin  Çiftanadal Programından ilişkisi kesilir. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt eğitim-öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin c fıkrasında belirtilen azami süredir.  

YANDAL: Anadal programında mezuniyet hakkı elde eden ve Yandal programını 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye Yandal Sertifikası düzenlenir. Yandal programına devam etmek için her yarıyılın başında  anadal programındaki GNO’su en az 4.00 üzerinden 2.30 olması gerekir. Altında olan öğrencilerin yandal programından ilişkisi kesilir.  Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla 2 (iki) yarıyılı ek süre tanınır.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi