ÇOCUK GELİŞİMİ

Hakkında


Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri meslek yüksek  okulu bünyesinde çocuk gelişimi programından mezun olan öğrenciler ‘’Meslek Elemanı’’ ünvanı almaktadırlar. Birçok önlisans programından mezun olan öğrenciler istihdam konusunda sıkıntı  yaşamaktayken; çocuk gelişimi mezunlarımız,  kendi alanlarıyla ilgili iş yerlerinde(okulöncesi eğitim ve özel eğitim kurumları, hastanelerin çocuk klinikleri, çocuk bakım evleri, sosyal hizmetler vb.) rahatlıkla yöneticilik, eğitmen ve /veya eğitmen yardımcısı olarak çalışabilmekte ve diplomalarıyla kendi iş yerlerini açabilmektedirler.

Bu programın amacı; çağdaş eğitim ve gelişimsel bilgi düzeyi ile aile, çocuk ve eğitimcilere önder olabilecek, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, yaratıcı, etkili iletişim kurabilen, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, laik, demokratik ve hukuk devleti ilkelerine bağlı meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi