ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz Hakkında
Endüstri Mühendisliği Lisans Programının amacı; insan, makine, malzeme, bilgi, enerji ve finansal kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, planlamasını, analizini, iyileştirilmesini ve yönetilmesini gerçekleştirebilecek, ekonominin ve sanayinin gereksinimlerine ve değişimlerine uyum yeteneği olan, takım çalışmasına ve disiplinler arası işbirliğine yatkın, yaratıcı ve analitik düşünce yapısına sahip olan Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir. 

Öğrencilerimiz son sınıfa geldiklerinde öğrendikleri teorik bilgileri hem uygulama hem de raporlama şansı edinirler. 4. Sınıfta yaptıkları Bitirme Projesi ile birlikte gerçek hayatta karşılaşabilecekleri Endüstri Mühendisliği problemlerine çözüm bulabilmektedirler. Aynı zamanda öğrencilerimiz 4. Sınıfta alacakları Intern Mühendislik uygulaması ile mezun olmadan önce 1 dönem boyunca firmalarda staj yapabilme imkanları bulmaktadırlar. Intern Mühendislik uygulaması ile birlikte öğrencilerimizin mezun olduklarında işlerini en iyi şekilde yapabilir olmaları hedeflenmiştir. 

Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler; havacılık sektöründen iletişim sektörüne, finanstan enerji sektörüne, sağlık sektöründen lojistik sektörüne, kamu sektörüne kadar her sektörde sistemlerin daha verimli, daha düşük maliyetli ve daha az hatalı çalışmaları için istihdam edilirler. Bir endüstri mühendisinin en önemli avantajı sektörel bir kısıtlama altında olmamasıdır. Mezunlar, üniversite öğrenimi süresince gördükleri dersler sayesinde hemen her sektörde çalışabilme imkanına sahiptirler. Diğer taraftan da hemen her sektörün endüstri mühendislerine ihtiyacı vardır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler herhangi bir ülkede hizmet sunabilecek ve  istedikleri taktirde yüksek lisansa devam edebilecek eğitim ve donanıma sahiptirler.

 


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi