FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MÜDÜR'ÜN MESAJI

Sevgili Gençler,

Üniversitelerimizin görevi, ülkemizin ihtiyacı olan üstün kalitede, insan gücü yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel çalışma ve araştırma kadroları oluşturmak, bu kadrolara uluslararası alanda seçkin bir yer kazandırmaktır.

Bu amaçla yola çıkan üniversitemiz, 2010 – 2011 akademik yılında 2 Yüksek Lisans programı ile faaliyete geçen Fen Bilimler Enstitüsü 5  yıl içinde önemli bir gelişme göstererek, 3 tezli ve 2 tezsiz yüksek lisans programı sunan bir akademik birim haline gelmiştir. Tezli Programlarımız; İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Mimarlık Yüksek Lisans Programı.  Tezsiz Programlarımız; Mühendislik ve Teknoloji Yönrtimi Yüksek Lisans Programı, Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı.

Kurumumuzda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programında 42, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında 9, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında 29, Mimarlık Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında 52, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında 36, olmak üzere toplamda 168 lisansüstü öğrencisi öğrenim görmekte ve öğrenci sayımız gün geçtikçe artan ve talep edilen yeni eğitim programlarıyla hızlı bir şekilde yükselmeye devam etmektedir. Lisansüstü eğitim ve öğretim kalitemizin yükseltilmesi, mevcut koşullarımızın öğrencilerimizin lehine artırılması adına Enstitümüzün vizyon ve misyonu temelinde belirlenmiş amaçlar dinamik ve donanımlı bir ekip ile hayata geçirilmeye devam etmektedir.

Enstitümüz, Öğrencilerimizin başarısının bizim başarımızı yansıtacağına inanarak hazırladığımız programlarımıza, öğrencilerini bu yeni dünyanın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatmayı, onları küresel yarışa her yönüyle hazır rekabetçi profesyoneller olarak yetiştirerek bilime, araştırmaya, gelişime katkı yapmayı amaçlamaktadır. Birlikte çalışmaktan ve öğrencilerimizin başarılarına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi