GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE DANIŞMA KURULU

Kurul Adı
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Danışma Kurulu
Danışma Kurulu Üyeleri
Unvanı Adı ve Soyadı
Kurumu
Görevi
Prof. Dr. Erkin ERTEN
GSTMF Fakültesi
Dekan- Mimarlık Bölüm Başkan V.
Prof. Dr. Necati ŞEN
GSTMF Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Prof.Dr. Ahmet ÖZER
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Bölüm Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi  Dr. Ayşen C. BENLİ
İç Mimarlık Bölümü
Bölüm Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi  Burçin KUTSAL
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü
Bölüm Başkanı
Ömer SAKAR
TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi
Şube Temsilcisi
Burçin KÖKSAL
TMMOB İç Mimarlar Odası Mersin Şubesi
Şube Temsilcisi
Mustafa SOLAK
Mersin Büyük Şehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi
Daire Temsilcisi
Berna Ayfer DİNÇ
Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Daire Temsilcisi
Zehra KORKMAZ
Mersin Kent Konseyi
Mersin Kent Konseyi
Temsilcisi
Eyüp DİNÇ
Mersin Kent Konseyi ‘’Kültür ve Sanat’’ Çalışma Grubu
Grup Temsilcisi
Mehmet Ali SAKALIKABA
Mimarlık Bölümü
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
Muhsine SEZER
Mimarlık Bölümü
Fakülte Mezun Öğrenci Temsilcisi
Ozan KAPLAN
İç Mimarlık Bölümü
Fakülte Mezun Öğrenci Temsilcisi
Nizamettin TAŞ
GSTMF Fakülte Sekreteri
Sekreterya

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi