İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Formlar

İMİD-FR-001- Araç Görevlendirme Formu.xlsx

İMİD-FR-002- Salon Talep Formu.docx

İMİD-FR-003- Resmi Araç Talep Formu.docx

İMİD-FR-004- Özel Güvenlik Aylık Görev Formu.xlsx

İMİD-FR-005- Geçici Görev Giderleri Bildirgesi Formu.xlsx

İMİD-FR-006- Kayıt ve Ödeme Bilgileri Taahhütname Formu.docx

İMİD-FR-007- Kayıt ve Ödeme Bilgileri Lisanüstü Taahhütname Formu

İMİD-FR-008- Servis Aracı Talep Formu

İMİD-FR-009- Öğrenim Ücret Tablosu Formu

İMİD-FR-010- Evrak Teslim Formu

İMİD-FR-011- Avans Talep Formu

İMİD-FR-012- İbraname Formu

İMİD-FR-013- Banka Ödeme Formu

İMİD-FR-014- Aylık Kasa Banka Durum Analizi Formu

İMİD-FR-015- Normal Eğitim Süresini Aşan Öğrenci Formu

İMİD-FR-016- Günlük Kasa Hareketleri Formu

İMİD-FR-017- Sarf Ödeme Listesi Formu

İMİD-FR-018- Talimatla Ödeme Listesi Formu

İMİD-FR-019- Staj Bilgi Formu

İMİD-FR-020- Ön yeterlik Değerlendirme Sonuç Formu.docx

İMİD-FR-021- Pazarlık Usulü Fiyat Teklifi Vermeye Davet Formu.docx

İMİD-FR-022- Birim Fiyat Cetveli Formu.docx

İMİD-FR-023- Birim Fiyat Teklif Mektubu Formu.doc

İMİD-FR-024- Sözleşmeye Davet Formu.docx

İMİD-FR-025-Tedarikçi Değerlendirme Formu.doc

İMİD-FR-026- Açık İhale İlan Formu.doc

İMİD-FR-027- Yeterlik Ön Yeterlik Teklif Zarfı Teslim Alındı Formu.docx

İMİD-FR-028- Ön Yeterlik İhale  Dokumanının Satın Alındığına İlişkin Form.docx

İMİD-FR-029- Belli İstekliler Arasında İhale Usulu Ön Yeterlik İlan Formu.docx

İMİD-FR-030- İhale İlan Formu.doc

İMİD-FR-031- İhale Onay Formu.docx

İMİD-FR-032- İşyeri Teslim Formu.doc

İMİD-FR-033- İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Kayıt Formu.doc

İMİD-FR-034- İhale Komisyonu Karar Formu.docx

İMİD-FR-035- Uygun Olmayan Belge Kontrol Formu.doc

İMİD-FR-036- Zarf Açma Talep Edenlere Verildiğine Dair Form.doc

İMİD-FR-037- Zarf Açma ve Belge Kontrol Formu.doc

İMİD-FR-038- İhale Zarf  Teslim Formu.doc

İMİD-FR-039- İhale Artırma Eksilme Formu.doc

İMİD-FR-040- Araç Bakım ve Onarım Formu.xlsx

İMİD-FR-041- Doğrudan Temin Onay Formu.docx

İMİD-FR-042- Teklif Mektubu.xlsx

İMİD-FR-043- Piyasa Araştırma Formu.xls

İMİD-FR-044- İkram Giderleri Talep Formu.xlsx

İMİD-FR-045-Satinalma İstek-Formu.xlsxÖğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi