İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İş Akışları

İMİD-İA-001- Destek Hizmetleri İş Akışı.docx

İMİD-İA-002- Santral Birimi İş Akışı.docx

İMİD-İA-003- Gelen-Evrak İş Akisi.docx

İMİD-İA-004- Giden-Evrak İş Akisi.docx

İMİD-İA-005- Ulaşım Hizmetleri Akisi.docx

İMİD-İA-006- Yaya Ziyaretçi Kabulü İş Akışı.docx

İMİD-İA-007- Ödeme Planlarının Oluşturulması Ve Ödemelerin Gerçekleştirilmesi İş Akışı

İMİD-İA-008- SGK- KDV Muhtasar Ödemeleri İş Akışı

İMİD-İA-009- Öğrenci mali kayıt tahakkuk ve tahsilat işlemi İş Akışı

İMİD-İA-010- Öğrenci Ödemeleri Faturalandırma İşlemi İş Akışı

İMİD-İA-011- Öğrencinin mali ilişiğinin kesilme İş Akışı

İMİD-İA-012- Sözleşme ve Kontratların mali yükümlülüklerinin Takibi İş Akışı

İMİD-İA-013- Gelen Evrak İşlem İş Akışı

İMİD-İA-014 - Giden Evrak İşlem İş Akışı

İMİD-İA-015- Personel Tahakkuk ve Ödeme İşleri İş Akışı

İMİD-İA-016- Stajyer Öğrenci SGK giriş- çıkış İşlemleri ve SGK Beyanname İş Akışı

İMİD-İA-017- Geçici Görev Giderleri İşlemleri İş Akışı

İMİD-İA-018- Servis Araç Tahsis İşlemleri İş Akışı

İMİD-İA-019- Yasal Yükümlülüklerde Yapılan Değişikliklerin Bildirilmesi İş Akışı

İMİD-İA-020- Resmi Evrak İşlemleri İş Akışı

İMİD-İA-021- Satın Alma Ana İş Akışı.docx

İMİD-İA-022- Doğrudan Temin Usulü İş Akışı.docx

İMİD-İA-023- Açık İhale Ululü İş Akışı.docx

İMİD-İA-024-Belli İstekliler Usulü İş Akışı.docx

İMİD-İA-025- Pazarlık Usulü İhale İş Akışı.docxÖğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi