İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

FAKÜLTE HAKKINDA


Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2010-2011 Akademik yılında İktisat Bölümü ile faaliyetlerine başlamış olup, daha sonra İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve Psikoloji bölümlerinin eklenmesi ile 4 bölüm olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fakültemizin:

Misyonu, toplumun ihtiyacı olan bilgili, becerikli, yüksek ahlaklı ve etik değerleri benimsemiş; bölgenin ekonomik açıdan şekillenmesine ve kalkınmasına öncülük edecek insan gücünü yetiştirmek amacıyla uluslararası standartlara sahip; ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı yüksek, bilimde ve ekonomik yaşamda öncü olan bir fakülte olmaktır.

Misyonumuzun ve vizyonumuzun belirlediği çerçevede İngilizceyi etkin kullanabilen ve uluslararası standartları yakalamış, bunun yanında ikinci yabancı dili öğrenmiş, bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmelerden haberdar, analitik düşünebilen, sorun çözebilen İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Psikoloji mezunu olmanın standartlarını evrensel ölçütlerde yakalamış bireyler yetiştirmekteyiz.

Fakültemizin bünyesinde bulunan ulusal ve uluslararası akademik ve iş tecrübesine sahip donanımlı ve tecrübeli akademisyen kadromuz ve evrensel standartlara ulaşmış ve Dünya’daki ve Türkiye’deki öncü üniversiteler ile uyumlu olan eğitim müfredatımız ile standartlarını belirlediğimiz öğrencileri geliştirmek ve iş hayatına hazırlamak konusunda vargücümüzle çalışmaktayız.

Mezun ettiğimiz öğrenciler, mezun oldukları bölüme göre, bölgemizin ve ülkemizin kamu ve özel sektörü öncü kurumlarında, Bankacılık, Finans, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Pazarlama, Dış Ticaret, Lojistik, Psikoteknik,  Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme ve Rehabilitasyon ve benzeri birimlerinde başarıyla görev yapmaktadırlar.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi