KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunmayı hedefleyen Üniversitemizin Kalite Politikası;


Geleceğin biçimlenmesine katkıda bulunan uluslararası düzeyde bir kurum olarak tanınmayı amaç edinen,

Kalite Güvence Sisteminin üniversitenin tüm faaliyetlerinde rehber edinen ve kalite algısını sürekli iyileştiren,

İç paydaşlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştiren,

Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun yeterlilikler ve akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alan,

Tüm faaliyetlerde iç ve dış paydaşların beklentilerini en üst seviyede gözeterek sürekli iyileştirmeye açık olan,

Yönetsel faaliyetlerde adalet, açıklık ve hesap verilebilirlik ilkesini benimseyen, hukuka ve etik ilkelere uygun hareket eden,

Başta bölgesel olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayan,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi