KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Öğretim Stratejileri.....xlsx

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Öğretim Yöntemleri....xlsx

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

İçerik yüklenecektir.


ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ  FORMLARI AÇIKLAMALARI

Öğrenci Merkezli Öğrenme Yöntemleri Formu Açıklamaları.pdf


ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ FORMLARI

1..Öğretim Üyesi-Elemanı Tarafından Yapılacak İşlemler Formu.xlsx

2..Bölüm- Program Başkanlığı Tarafından Yapılacak İşlemler Formu.xlsx

3..Bölüm- Program Başkanlığı Bilgi ve Deneyim Paylaşım Toplantıları Program Formu.xlsx

4..Akademik Birimler Tarafından Yapılacak İşlemler Formu.xlsx

5..Akademik Birim Bilgi ve Deneyim Paylaşım Toplantıları Program Formu.xlsxSUNUMLAR

TARTIŞMA YÖNTEMİ
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle Beslenme ve Diyetetik Bölümü Deneyim ve Bilgi Paylaşım Programı - Bölümde Ders Veren Tüm Akademik Personel
Sunumu Yapan Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Eda PARLAK
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
9/01/2020 - 13:30- Bahçelievler Kampüsü B-105
Sunum
Tartışma Yöntemi.pdf

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi