KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

SUNUMLAR


PATENT NEDİR, PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle

Kalite Güvence Sistemi Faaliyetleri-Akademik Personel

Sunum Yapan Öğretim Üyesi 

Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş ALLAHVERDİ

Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri

6/10/2018-14:00- 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu

Sunum

Patent Nedir, Patent Basvurusu Nasıl Yapılır.pdf


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle

Eğitim Öğretim Faaliyetleri-Akademik Birimlerin Yönetim Kadrosu ve Bölüm/Program Başkanları
Sunum Yapan Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR

Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri

 14/11/2018-15:00- MYO B-206 No'lu Derslik

Sunum

AKTS-İş Yükü.pdf


KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NÜN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle

Kalite Güvence Sistemi Faaliyetleri-Kalite Komisyonu Üyeleri

Sunum Yapan Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR

Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri

02/11/2018-14:00- Senato Toplantı Salonu

Sunum

Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı.pdf


KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NÜN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2018-2019
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle

Kalite Güvence Sistemi Faaliyetleri-Akademik ve İdari Birim Kalite Temsilcileri

Sunum Yapan Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR

Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri

15/11/2018-14:00- Senato Toplantı Salonu
Sunum

Birim Kalite Temsilcileri.pdf


TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KURUMLARDA KALİTE KÜLTÜRÜ
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle

Kalite Güvence Sistemi Faaliyetleri-Akademik Personel ve İdari Personel
Sunum Yapan Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Yusuf ZEREN
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri

22/11/2018-14:00- 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu
Sunum

Toplam Kalite Yöntemi ve Kurumlarda Kalite Kültürü.pdf


YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE SÜREÇLERİ

Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle

Eğiticilerin Eğitimi Programı-Akademik Personel ve İdari Personel

Sunum Yapan Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR

Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri

29/01/2019 –14:00 - Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi

Sunum

Kalite Güvence Sistemi.pdf


ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER VE PROJE HAZIRLAMA
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle
Eğiticilerin Eğitimi Programı-Akademik Personel
Sunum Yapan Öğretim Üyesi 
Dr. Öğretim Üyesi Cevher AK
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
05/02/2019 - 10:00-Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi
Sunum
Bilimsel Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi.pdf


YAZIŞMA KURALLARI VE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle
Eğiticilerin Eğitimi Programı-İdari Personel
Sunum Yapan Daire Başkanı
Bihter AĞLAMIŞ & Durmuş Ali ÇITAK
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
05/02/2019 - 14:00-Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi
Sunum
Yazışma Kuralları ve Bilgi Yönetim Sistemi-1.pdf
Yazışma Kuralları ve Bilgi Yönetim Sistemi-2.pdf


KİŞİLERARASI İLETİŞİM VE EMPATİ
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle
Eğiticilerin Eğitimi Programı-Akademik Personel ve İdari Personel
Sunum Yapan Öğretim Üyesi 
Dr. Öğretim Üyesi Sema Bengi GÜRKAN & Dr. Öğretim Üyesi Münir Yalçın ORTAKALE
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
11/02/2019- 15:30-45 Evler Kampüsü Konferans Salonu
Sunum
Etkili İletişim.pdfÖĞRENME VE ÖĞRETME PSİKOLOJİSİ
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle
Eğiticilerin Eğitimi Programı-Akademik Personel
Sunum Yapan Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Memet KARAKUŞ
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
25/02/2019- 16:00-45 Evler Kampüsü Konferans Salonu
Sunum

Egiticilerin Egitimi.pdf


YÖNETİMDE STRES VE İŞ DOYUMU
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle
Eğiticilerin Eğitimi Programı-İdari Personel
Sunum Yapan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Banu İNANÇ YAZGAN & Prof. Dr. Kamuran ELBEYOĞLU
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
26/02/2019 15:30-45 Evler Kampüsü Konferans Salonu
Sunum
Öfke Kontrol.pdf
Stres ve İş Doyumu.pdf


YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE YÖNETİM SÜREÇLERİ
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle
Eğiticilerin Eğitimi Programı-Akademik Personel ve İdari Personel
Sunum Yapan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kamuran ELBEYOĞLU & Doç. Dr. Köksal HAZIR
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
11/03/2019 15:30-45 Evler Kampüsü Konferans Salonu
Sunum
Planlama.pdf
İletişim ve Zaman Yönetimi.pdf


ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle
Eğiticilerin Eğitimi Programı-Akademik Personel
Sunum Yapan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Memet KARAKUŞ
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
26/03/2019- 15:30-45 Evler Kampüsü- Psikoloji Bölümü Toplantı Salonu/B-102
Sunum
Öğretim Yaklaşımları,Yöntem ve Teknikleri.pdf


2019-2020 ORYANTASYON GÜNÜ
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle

Oryantasyon Programı- Birinci Sınıf Öğrencileri
Sunum Yapan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR  
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
19/09/2019- 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu
Sunum
TU 2019-2020 Oryantasyon Sunumu.pdf


KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NÜN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2019-2020
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle

Kalite Güvence Sistemi Faaliyetleri-Akademik ve İdari Birim Kalite Temsilcileri

Sunum Yapan Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR

Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri

14/11/2019-10:00- Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu
Sunum

KGS Bilgilendirme Toplantısı.pdf


ALAN DIŞI DERSLER BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri-Lisans ve Yüksekokul Akademik Danışmanları
Sunum Yapan Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
20/11/2019-SBYO &  27/11/2019 İİSBF-MF  &   19/12/2019-GSTMF
Sunum
Alan Dışı Dersler.pdf


GÜDÜLEME, ETKİLEME VE KURUM KÜLTÜRÜ
Toplantı Bilgisi ve Hedef Kitle
Eğiticilerin Eğitimi Programı-Akademik Personel
Sunum Yapan Öğretim Üyesi 
Doç Dr. Mustafa BEKMEZCİ
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
11/12/2019  15:30-45 Evler Kampüsü Konferans Salonu
Sunum
Güdüleme, Etkileme ve Kurum Kültürü.pdf
Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi