KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Abone Veritabanları


1. Academic Search Complete (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
Academic Search Complete, 7.300’den fazla hakemli dergi dahil, 8.500’den fazla tam metinli süreli yayın ile dünyanın en değerli ve en kapsamlı akademik, multidisipliner tam metin veritabanıdır. Tam metinlere ilaveten, bu veritabanı, 12.500’den fazla dergi ve monograflar, raporlar, konferans tutanaklar, vb. dahil olmak üzere toplamda 13.200’den fazla yayın için dizini ve özetler sunar. Bu veritabanında, 1887 yılına kadar uzanan PDF içeriği bulunur ve tam metin başlıklarının çoğunluğu doğal (aranabilir) PDF biçimindedir. Aranabilir alıntı referansları 1.400’den fazla dergi için sağlanır.


2. American Doctoral Dissertations, 1933-1955 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sağlamaktadır. Basılı indeksi “Doctoral Dissertations Accepted by American Universities” olarak adlandırılmıştır. Yaklaşık 100,000’e yakın atıf içeren American Doctoral Dissertations, 1933-1955 isimli bu kaynak orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir. Bu veritabanı Boston’daki H. W. Wilson Foundation ve the Congregational Library tarafından hazırlanmıştır. Araştırmacılar bu kaynağa EBSCOhost platformu üzerinden ücretsiz olarak erişebilmektedir.

3. Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir


4. Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]  

Bu arşiv veritabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

5.Art  & Architecture Source
[Kampüs İçi Erişim]
Art & Architecture Source veri tabanı; mimarlık, iç mimarlık, tasarım, çevre tasarımı, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi gibi alanlardaki araştırmalar için özel olarak hazırlanmış hem içerik hem de kapsam bakımından kendi alanında dünyadaki en kapsamlı  tam metin veri tabanıdır. Uluslararası bir içeriğe erişim sağlayan bu otorite veri tabanı, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca ve Felemenkçe yayımlanan en saygın süreli yayınları da içermektedir.Bu  veri tabanında; 
770’den fazla tam metin dergi
220’ye yakın tam metin kitap
Picture Desk ve diğer kaynaklardan sağlanan ve 63.000'den fazla görsel içeren koleksiyon
Kapsamı 1914’e kadar uzanan, arşiv niteliğinde içerik

6.Avery Index to Architectural Periodicals
[Kampüs İçi Erişim]
EBSCO üzerinden sunulan ve Columbia Üniversitesi’ndeki Avery Architectural and Fine Arts Library tarafından yayımlanan Avery Index to Architectural Periodicals, günümüz mimarisi ve tasarım alanları için hazırlanmış en önde gelen indeks veri tabanıdır. Mimarlığın çeşitli alanlarında çalışma yürüten farklı seviyelerdeki araştırmacıların tümüne kaliteli ve zengin bir içerik sunan veri tabanının erişim sağladığı makaleler, C3 Korea, Domus, Dwell ve El Croquis gibi en saygın yayınlar tarafından sağlanmaktadır. İçeriğinde;
320’den fazlası güncel ve 3.000’den fazlası arşiv olmak üzere, Amerika kaynaklı olan ve olmayan dergilerinden sağlanan 800.000’in üzerinde kayıt
Mimarların ölüm ilanları ile ilgili 20.000’den fazla atıf kaydı
Haftalık güncellemeler
Başlık listesi:
http://library.columbia.edu/locations/avery/avery-index/current_periodicals.html
7. BMJ Online Journals
[Kampüs İçi Erişim]  
British Medical Association tarafından yayınlanan klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp konularında önde gelen 27 adet tıp dergisine tam metin erişim sağlanır.

8. Business Source Complete (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
Business Source Complete dünyanın en kapsamlı işletme bilim veritabanıdır. Dünyada İşletme ve ilişkili bilim dalları ile ilgili en önemli tam metin içeriği ve kaynakçaları sağlar. Bu veritabanında sunulan kapsamlı bilgilerin parçası olarak, 1886'ya kadar uzanan en önemli işletme yayınlarının dizinleri ve özetleri bulunur. Buna ek olarak 1.300'den fazla yayın için arama yapılabilir alıntılanmış başvurular sağlanır.


9.DynaMed (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]National Science Foundation - NSF ( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, dünyanın en kapsamlı ve güncel, kanıta dayalı klinik referans sistemidir. 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir. Basit ancak güçlü konulara ayrılmış bir menüsü, doktorlara, tıp öğrencilerine ve diğer sağlık profesyonellerine, saygın yayınlar, kuruluşlar ve katkıda bulunan klinik çalışanlarının verdiği üst düzey, sentezlenmiş bilgilere erişme olanağı sağlar. DynaMed içerisindeki bilgiler her gün gözden geçirilir ve 500’den fazla tıp dergisi doğrudan ve dolaylı olarak izlenir. Her bir dergi, kapak kapak incelenir ve her bir makale de bilimsel geçerlilik açısından değerlendirilir. Bu sistematik literatür takip süreci sayesinde, DynaMed’in içeriğini, eldeki en iyi kanıtlar belirler. DynaMed, NSF tarafından desteklenen bilimsel bir çalışmada, rastgele sorulan 698 klinik soruya, % 87 oranında cevap vererek, bir çok kanıta dayalı referans sistemini geride bırakmıştır.


10. Education Index Retrospective: 1929-1983 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

11. Emerald eJournals Premier
[Kampüs İçi Erişim]
Muhasebe, maliye ve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan kaynakları yönetimi,endüstri sektörleri ve inovasyon, bilgi yönetimi, uluslararası işletme, kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal politika, kalite yönetimi, pazarlama, faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet, strateji ve genel yönetim konularında 175; muhendislik konusunda ise 19 adet dergiye tam metin erişim sağlanır.
Emerald Dergi Listesi

12. ERIC (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
ERIC, Educational Resource Information Center (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi)tarafından üretilen bir veritabanıdır. 2.200'ün üzerinde özetin yanı sıra 1000'in üzerinde eğitim ve eğitimle ilgili dergilerden ek bilgiler, alıntılar ve özetler içermektedir.


13. GreenFILE (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
GreenFILE; çevre, çevre kirliliği, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm gibi çevre ve ilişkili bir çok konu başlığındaki makaleleri içermektedir. Veritabanında 300 bine yakın bibliyografik kayıt yanında, 4.500’ün üzerinde çevre ile ilgili açık erişimli tam metin makaleye de erişim mümkündür.


14. Humanist & Social Science Index Retrospective : 1907-1984 (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.


15. IEEE Xplore 
[Kampüs İçi Erişim]
IEEE / IEE Electronic Library (IEL) veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.
IEEE / IEE Electronic Library (IEL) ile;
•Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter),
•IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere,
•Bütün güncel IEEE Standartlarına,
•1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.
IEEE Xplore Digital Library Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu16.İThenticate
[Kampüs İçi Erişim]
Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate -İntihali Engelleme Programı, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından üniversitemiz erişimine açılmıştır. Program üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır; öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Web tabanlı arayüz ile özel bir eğitim gereksinimi olmaksızın kullanılmaktadır. İntihal analizi yapılacak belge, kullanıcı tarafından iThenticate programına bir e-postaya belge ekler gibi kolaylıkla yüklenmekte, intihal analizi birkaç dakika içinde bitirilebilmektedir. iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veritabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır.
iThenticate Hızlı Başlangıç Kılavuz
iThenticate Document Viewer Benzerlik Raporu Kılavuzu

17.JStor
[Kampüs İçi Erişim] 
JSTOR (Journal Storage) veritabanı, uluslararası düzeyde yayınlanmış 359 hakemli dergiyi kapsar. Dergiler ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına erişilmektedir. Arşiv niteliğinde bir veritabanıdır. Antropoloji, arkeoloji, ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, bitki bilimi, işletme, Ortadoğu çalışmaları, ekonomi, maliye, eğitim, fen bilimleri, tarih, dil, edebiyat, felsefe, siyaset bilimleri, nüfus etüdleri, sosyoloji, coğrafya, din, folklör, film, gösteri sanatları, müzik, istatistik ve matematik konularını kapsamaktadır.
JSTOR_Quick_Start_Guide.pdf
JSTOR_Hızlı Başlangıç Rehberi.pdf

18.Library Information Science & Technology Abstratcs (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), 560'dan fazla temel günceyi, yaklaşık 50 adet önemli günceyi ve yaklaşık 125 adet seçme günce ile birlikte kitaplar, araştırma raporları ve gidişat belgelerini dizinler. İçerikteki konular arasında kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama, bibliometri, çevrimiçi bilgi edinimi, bilgi yönetimi ve daha fazlası bulunur. Veritabanının içeriği 1960'ların ortalarına kadar uzanır.

19. MasterFILE (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
Dünyanın önde gelen yayıncılarından derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır. Veritabanı EBSCOhost tarafından her gün güncellenmektedir.

20. MEDLINE (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
MEDLINE; tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler sağlamaktadır. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLINE, 4.800'den fazla geçerli biyomedikal dergide yayınlanan makalelerin özetlerini içermektedir. Medline kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıklarını ve indeksleme yöntemlerini içermektedir.

21.MENDELEY 
[Kampüs İçi Erişim]
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından tüm üniversitelerin kullanımına açılan Mendeley; araştırmacıların, araştırmalarını yönetmelerine, düzenlemelerine, geliştirmelerine ve diğer akademisyenler ile çevrimiçi işbirliği yapmalarına imkan sağlayan akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.
Mendeley  İngilizce Kullanım Rehberi
Mendeley Desktop      
Mendeley Türkçe Kullanım Rehberi.pdf22.Nature Journals All
[Kampüs İçi Erişim]
EKUAL Nature Journals All aboneligi 2018-2019 yillarini icerecek sekilde yapilmis olup, ilgili abonelik kapsaminda asagida yer alan iceriklere erisim saglanabilecektir.
Nature + Nature Methods + Nature Protocols (46 dergi): 2007 yilindan gunumuze erisim saglanacaktir. Abonelik yili ve bir onceki yila surekli erisim hakki olacaktir.
Palgrave Macmillan Journals (47 dergi):1997’den gunumuze erisim saglanacaktir. Abonelik yillarina surekli erisim hakki olacaktir.
Academic Journals (40 dergi): 1997’den gunumuze erisim saglanacaktir. Abonelik yillarina surekli erisim hakki olacaktir.
Nature-Journals-Dergi-Listesi (3).xlsx
Palgrave-Macmillan-Dergi-Listesi (1).xlsx
Academic-Journals-Dergi-Listesi.xlsx
Nature-Kullanim-Kilavuzu.pdf

23. Newspaper Source Plus  (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
İçerik:
1,200+ tam metin gazete
130 haber bülteninden haberler
67 milyona yakın tam metin makale

24. Newswires (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine gerçek zamanlı erişim sağlar. Newswires'ın tam metin içeriği 30 günlük olarak arşivlenir.


25. OVID Journals
[Kampüs İçi Erişim]
Lippincott Williams & Wilkins yayınevi tarafından yayınlanan tıp konusundaki 209 adet dergiye tam metin erişim sağlar. Tam metin olarak erişilen bu dergilerin içinden seçilen impakt faktörü yüksek 50 adet dergiye ise arşivleri ile birlikte tam metin erişim mümkündür.
Kullanım Rehberi (pps file)
OVID Dergi Listesi

26-Proquest
[Kampüs İçi Erişim]
Kapsamı multi-displiner olan PQDT Global, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri olmak üzere toplam yaklaşık 2 milyon üzerinde tam metin araştırma tezine PDF formatında erişim sağlar. Abstract (Özet) tezlerle birlikte PQDT’deki tez sayısı 3 milyonu bulunmaktadır. Önde gelen uluslararası 700’den fazla üniversite ve araştırma kuruluşu tezlerini PQDT ile yayınlamaktadır. Her yıl ortalama 15.000 Tez eklenmektedir. Dünya genelinde 3.000, Türkiye’de ise 60’ın üzerinde üniversitede kullanılmaktadır.Tam metin tezlerin geneli 1997 yılından günümüze kadar yayınlanmış tezlerdir. Dünyanın her tarafından 1743’ten günümüze milyonlarca aranabilir tez bibliyografik künyesi bulunmaktadır. Eski lisans çalışmaları ile ilgili güçlü bir geriye dönük tam metin kapsam sunmaktadır. Doktora ve master tezlerinin özet bilgilerini ve ilk 24 sayfasını görebilme imkanı sağlayan “ProQuest Dissertations and Theses Global” dünyanın en kapsamlı tez ve bitirme ödevi koleksiyonudur. Temmuz 1980’den beri yayımlanan her tez yazarı tarafından kaleme alınmış 350 kelimelik bir özet içermektedir. 1988’den beri yayınlanan master tezleri 150 kelimelik özet içermektedir.

27. ScienceDirect 
[Kampüs İçi Erişim]
1997'den günümüze; Ziraat, Biyoloji, Sanat, Beşeri Bilimler, Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler, Teknoloji, Çevre Bilimleri, Tıp, Fen Bilimleri, Eczacılık, Astronomi, Sosyal Bilimler, Zooloji, Yer Bilimleri konularında 1448 dergiye "tam metin" erişim sağlar.
ScienceDirect Kullanım Rehberi

28.Social Sciences Index Retrospective : 1907 – 1983(EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
EKUAL EBSCOHost veri tabanı 2016-2018 lisans anlaşması kapsamında 2018 yılı için sahiplik modeliyle sürekli erişim sağlanacak olan  Social Sciences Index Retrospective: 1907 – 1983 Retro Index, EBSCOHost ve EDS ara yüzünde gerekli tanımlamalar yapılarak üyelerimizin erişimine açılmış olup detay bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Sosyal bilimler ile ilgili olan bu danışma kaynağı, 1900’lü yıllara dayanan beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki geniş yelpazeli ve önemli dergiler için üstün nitelikli indeksleme sağlar.
İçeriğinde;
·         Kitap eleştirilerini de içeren 1 milyona yakın indeks
·         International Index, Social Sciences & Humanities Index, and Social Sciences Index’in de içinde bulunduğu kapsamlı içerik
·         1900’lü yıllara dayanan indeksleme
ssir-coverage (2).xls

29.Spocus
[Kampüs İçi Erişim]
SciVerse Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında dünyadan 5.000’in üzerinde yayıncının 19.500’ün üzerindeki dergisini kapsar.
Scopus Kullanım Kılavuzu

30.SpringerLink
Kampüs İçi Erişim]
Springer yayınevi tarafından yayınlanan çeşitli konulardaki 1280 adet dergiye tam metin erişim sağlanır.
Springer Link Erişime Açık Dergi Listesi

31.Taylor & Francis Online Journal
Kampüs İçi Erişim]
Taylor & Francis yayınevi tarafından yayınlanan; 743 Sosyal ve Beşeri Bilimler; 405 Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp alanı olmak üzere toplam 1148 elektronik dergiye 1997 yılından günümüze tam metin erişim sağlanmıştır.
Taylor & Francis Erişime Açık Dergi Listesi

32. Teacher Reference Center  (EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim]
Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

33.Turnitin
[Kampüs İçi Erişim] 
Turnitin; Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin (tez, makale, ödev, proje vb.) orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır. Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmektedir. Belirli bir zaman aralığında orijinal yazımı teşvik eder. Günümüz eğitimcileri ve yöneticileri öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünerek ve yasal bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. Milyarlarca internet kaynağına erişilebilirlik sayesinde öğrenciler, bir kaynağın tüm paragraflarını bir saniyede kopyalayıp yapıştırabilmektedir. Bu, performans ve değerlendirmelere yapılan vurgu ile birleşince, öğrenci araştırma, tez ve makalelerinde orijinal olmayan içerik kullanımının artmasına sebep olmaktadır. Turnitin, eğitimcilere orijinal metin yazımını teşvik etmede ve intihalden caydırmada yardımcı olur. Turnitin belge analizini yaparken büyük veritabanları taramaktadır. Bunlar;
•337+ milyon öğrenci ödevi ve toplamda 620 milyondan fazla doküman
•110,000+ dergi & kitap ve toplamda 157 milyondan fazla yayın
•62 milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası
•140 ülkede, 15.000’den fazla eğitim kurumunda,
•30 milyondan fazla öğrenci
•1.6+ milyon aktif öğretmen Turnitin kullanmaktadır.

Turnitin programını kullanmak isteyen akademik personelin isim, soy isim ve kurumsal mail adreslerini içeren bilgileri İLKAY ÖZCAN(ilkay.ozcan@toros.edu.tr) adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. İlgili kişi tarafından sisteme erişim tanımlamaları yapılacaktır. Sisteme tanımlaması yapılan akademik personelin bildirmiş olduğu mail adresine şifre ve kullanıcı adı gönderilecektir.
Turnitin Öğretmen Kılavuzu.pdf
Turnitin Öğrenci Kılavuzu.pdf
Turnitin ArayüzüTurnitin Arayüzünde Belge Eklerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.PDF

34. ULAKBİM Veritabanları 
[Kampüs İçi Erişim]
Türkiye Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından üretilen ULAKBİM Türkçe Ulusal Veritabanları, özel kapsama sahip çok disipline yönelik bir kaynaktır. Türk Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı; Mühendisliğin yanı sıra Temel ve Uygulamalı bilimlere yönelik geniş bir içerik sağlar. Türk Yaşam Bilimleri Veritabanı; Ziraat, Biyoloji ve Veterinerlik Bilimi alanlarına odaklanır. Türk Tıp Veritabanı; Tıp, Dişçilik, Farmasötik ve Hasta Bakıcılık alanları dahil Sağlık Bilimleri üzerine araştırmaları içerir. Türk Sosyal Bilimler Veritabanı; Antropoloji, Ekonomi ve Tarih'ten Uluslararası Gelişme, Dil Bilimi ve Siyaset Bilimi’ne, insan topluluğu ile ilgili tüm önemli alanları inceler. İki dilde (İngilizce ve Türkçe) hazırlanmış olan özetler ve açıklamalar dört veritabanının da Türkiye’den ve dünyanın her yerinden araştırmacılar tarafından kullanılabilmesini sağlar.


35. Web of Science : SCI, SSCI, AHCI, CPCI-S, CPCI-SSH (Atıf İndeksi) 
[Kampüs İçi Erişim] 
Arts and Humanities Citation Index (AHCI), sanat ve beşeri bilimler bilimler alanlarında dünyadaki en prestijli, en fazla atıf alan 1160 adet dergiyi kapsayan bir atıf indeksidir.
Science Citation Index (SCI) Expanded, bilim ve teknik konularında dünyadaki en prestijli ve en fazla atıf alan 6.650 adet dergiyi kapsayan bir atıf indeksidir.
Social Sciences Citation Index (SSCI), güncel ve geriye dönük olarak, 50'nin üzerinde disiplindeki 2474 adet sosyal bilimler dergisini kapsayan bir atıf indeksidir.
Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S), bilimsel ve teknik alanda yayınlanmış konferans literatürünü kapsayan bir atıf indeksidir.
Conference Proceedings Citation Index - Social Science and Humanities (CPCI-SSH), sosyal, beşeri ve sanat bilimleri alanında yayınlanmış konferans literatürünü içeren bir atıf indeksdir.

36.Web News(EBSCHOhost)
[Kampüs İçi Erişim] 
EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

37.Wiley Online Library
[Kampüs İçi Erişim] 
1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir.
Wiley dergileri hakkında:
1.214 Wiley dergisinin etki değeri bulunmaktadır ve bu dergiler 2016 yılında Journals CitationReport’ta (JCR) indekslenmiştir.363 Wiley dergisi kendi alanında en iyi ilk 10 dergi arasındadır.26 Wiley dergisi 2016 yılında en başarılı dergi sıralamasında 1. sıraya yükselmiştir.142,006 Wiley makalesi 2016 yılında JCR’de indekslenmiştir.784 derginin 2016 yılında etki değeri artmıştır.Wiley makalelerine 6,678,048 atıf yapılmıstır, bu da JCRdeki atıfların %12’sinin Wiley makalelerindengeldiğini göstermektedir.Wiley makaleleri 34 alanda en çok paylaşılan makalelerdir.CA- A Cancer Journal for Clinicians dergisinin etki değeri 187.04’tür ve JCR’de etki değeri en yüksek dergidir. Bu dergi ANKOS dergi paketi içinde yer almaktadır.
WILEY_JOURNALLIST_28DEC 2018 Database Model title list.xls38.World eBook Library
[Kampüs İçi Erişim
World eBook Library ile 100’den fazla dildeki 4 milyondan fazla eKitap ve eDokümana erişilebilmektedir. Veritabanında, astronomi, biyoloji, ekonomi, finans, güzel sanatlar, istatistik, kimya, siyasal bilimler, teknoloji, vb. konulardaki kitap ve dokümanları kapsayan 230 akademik araştırma koleksiyonu bulunmaktadır. Bunun yanısıra World eBook Library, 850.000 çizim, grafik, harita ve resime; 23.000 sesli kitaba erişim sunmaktadır.
Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi