LİSANS ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ (TORLAD)

Kimler Başvurabilir?

  • Lisans öğrencileri ile birlikte Proje takımını oluşturan öğretim elemanları proje yürütücü olarak başvuru yapabilirler. 

  • Çağrının açıldığı tarihte mezuniyetine bir yarıyıl kalmış öğrenciler Proje Takımında yer alabilirler. 

  • Proje Danışmanı tarafından oluşturulan Proje Takımı, her bir çağrı dönemi için en fazla bir başvuruda bulunabilir. 

  • Araştırıcı, aynı çağrı döneminde birden fazla Proje Takımında yer alamaz. Ancak Proje Danışmanı her bir çağrı dönemi için en fazla üç Proje Takımına danışmanlık yapabilir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi