LOJİSTİK

Hedefler

                                                                             HEDEFLER

1 ) Lojistik konusunda öğrencilerin yetkin bilgilere sahip, alanında lojistik faaliyetlerin doğru ve hızlı biçimde yürütebilecek niteliklere sahip olmasını sağlama.

2)Öğrencilerin temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak mesleki uygulamalarda etkin şekilde yer almalarını, faaliyet göstermelerini, işyerlerinde etkili iletişim kurabilmelerini, sosyal sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak.

3) Öğrencilerin Uluslararası taşımacılık terimlerini, özelliklerini bilmelerini iyazışmaları yapabilmelerini, temel bilgi teknolojilerini iyi kullanabilmelerini sağlamak.

4)  Öğrencilerin hızlı ve yenilikçi düşünebilen ,sorun çözebilen ,ilgili yasal mevzuata hakim,çalışacağı alanda aktif olmalarını sağlamak.

5) Öğrencilerin meslekle ilgili etik konulara duyarlı olma bilincini kazandırmak.

6)Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmenin  gerekliliği bilincine sahip olmalarını sağlamak.

7)Öğrencilerin mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip olmalarını sağlamak.

8)Öğrencilerin ilgili program  ve mesleki alanlarında  bilgi sahibi olmalarını sağlamak

9)Sektörün önde gelen profosyonellerle öğrencileri buluşturmak

10) Mesleki uygulamalı eğitimini süreklilik haline getirmek ve istikrarlı bir şekilde geliştirmek.

11) Sektörlerle ‘Mesleki Uygulamalar’ konusunda işbirliğimizi geliştirmek.

12) İş dünyasının ve toplumun uygun evrensel standartlarda eğitimin sürdürebilirliğini sağlamak için sektörlerle entegre bir şekilde eğitimimizi  ve müfredatlarımızı düzenlemek.

13) Öğrencilerimizin  programla ilgili  gerekli bilgi ve değişikliklere ulaşmalarını sağlamak.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi