MEKATRONİK

Hakkında

AMAÇ

Mekatronik, makine, elektrik–elektronik ve bilgisayar yazılımı konularını aynı çatı altında toplayan disiplinler arası bir kavramdır. Gün geçtikçe ilerleyen teknolojinin getirisi olarak, birçok mekanik sistem; elektrik, elektronik ve bilgisayar destekli hale gelmektedir. Bununla kalmayıp, gelişen teknoloji ile birlikte, mekanik sistemler yüksek performanslı kontrol uygulamalı, yapay zeka destekli, içerisinde yazılım kontrolü bulunduran, daha akıllı ve nitelikli bir o kadar da karmaşık yapılı elektro-mekanik sistemlere dönüşmüştür.

Programda; makine, elektrik, elektronik, bilgisayar ve kontrol tekniklerinin entegrasyonu ile çalışan sistemlerin kullanıldığı çalışma alanlarına, ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda programda almış olduğu teorik ve mesleki uygulama derslerini çalışma hayatında pratiğe dönüştürerek nitelikli teknik elaman yetiştirmek amaçlanmıştır.

KURULUŞ BİLGİLERİ

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümüne bağlı olan Mekatronik Programı 2019 yılında kurulmuştur. 2019-2020 Akademik Eğitim Yılında eğitime başlamıştır.

TANITIM

Eğitim süresi 2 yıl olan programın eğitim dili Tükçe’dir. 4 yarıyılı kapsayan ders planlamasında teorik ve mesleki uygulama dersleri verilmektedir. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, mekatronik alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrenci mezuniyet için gerekli 64 AKTS kredisini tamamlayacak şekilde ders almalı ve bu derslerden başarılı olmalıdır. Genel Akademik Not Ortalaması, 2.00'ın üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Mekatronik sistemlerin kullanıldığı çeşitli sektörlerde, mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. Mekanik, elektrikli ve elektronik cihazların üretimi, bakımı, onarımı ve işletilmesi konularında mekatronik mühendisleri ile teknisyenleri arasında görev alarak köprü oluşturmaktadırlar. Ayrıca, mekatronik teknikerleri çalışma alanları ile ilgili kendi iş yerlerini de açabilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Elektrik Mühendisliği, Mekatronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi