MESLEK YÜKSEKOKULU

KALİTE POLİTİKAMIZ, MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak kalite politikamız; öğrencilerimizi teori ve pratikte yeterli, evrensel standartlarda donanımlı meslek elemanları ve teknikerler olarak iş piyasasına kazandırmaktır. Ayrıca Kalite Yönetim Sistemini oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak temel kalite politikamızdır.

MİSYONUMUZ

Eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirilmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunmaktır. 

VİZYONUMUZ

Geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite olma hedefi doğrultusunda faaliyet göstermektir. 


Prof. Dr. Servet ÖZGÜR

      MÜDÜR

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi