SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Danışma Kurulu

 
Danışma Kurulu Üyeleri
Unvanı Adı ve Soyadı
Kurumu
Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Besime Ahu KAYNAK
SBYO
Müdür
Doç. Dr. Abdullah ÇALIŞKAN
Sağlık Yönetimi
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Bölüm Başkanı
Si. Şadi ANAMURLUOĞLU
SBYO
Okul Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Demet AKTAŞ
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül GÜLŞEN ATALAY
 Beslenme ve Diyetetik
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi E. Özlem KÖROĞLU
Sağlık Yönetimi
Öğretim Üyesi

Ahmet EGİN

Mersin Medikal Park Hastanesi
Genel Müdür Yard.

M. Deniz ÖRENER

Yenişehir Hastanesi
Mesul Müdür

Uzm. Dr. Özlem UZUN

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzm.
Psikiyatri Uzmanı
Eren ÖZOĞUL
Sağlık Yönetimi
Öğrenci Temsilcisi
Mahmut TAŞOL
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi