SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Engelli Öğrenci Birimi

Engelli Öğrenci Birimi

Toros Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin amacı engelli yükseköğrenim öğrencilerinin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir.

Bu misyon çerçevesinde, öğretim elemanlarına engel ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgilendirici dokümanlar hazırlayarak farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması, ilgili kişilere danışmanlık yapılması, zaman zaman hizmet içi eğitimler verilmesi ve gerekli olan seminer, konferans, kongre ve benzer faaliyetleri düzenlemek, diğer üniversiteler ile işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek Engelli Öğrenci Birimi çalışmaları içinde yer almaktadır.


mail adresi : [email protected]


Engelli Öğrenci Birimi Üyeleri

Rektör Yardımcısı                                                             :Prof. Dr. Nureddin ÇOLAK

Koordinatör                                                                       :Prof. Dr. Fugen ÖZCANARSLAN

Üye                                                                                    :Ökkeş ÇAM

Üye                                                                                    :H. Cemil ŞENSEVER

Üye                                                                                    :H. Turgay ATINÇ

Üye                                                                                    :Ekrem ERDOĞAN

Kalite Koordinatörü                                                          :Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR

Üye                                                                                    :Öğretim Görevlisi Emre UNAL

Üye                                                                                    :Öğretim Görevlisi Ayşe MANAV

Öğrenci Temsilcisi (Engelli)                                              :Öğrenci Batın YILDIZ (UTL)


Engelli Öğrenci Birimi Danışmanları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ ( Müh. F. )

Yrd. Doç. Dr. Emine Özlem KÖROĞLU ( S.B.Y.O. )

Öğr. Gör. Harika TOPAL ÖNAL ( M.Y.O. )

Öğr. Gör. Meltem AKYÜREK ( G.S.T.M.F. )

Arş. Gör. Hüsamettin YAZAR ( İ. İ. S. B. F. )

Okutman Ayşe AYKAL ( Hazırlık Okulu )ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ