SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

FORMLAR

SBE-ETİK-KURUL-BAŞVURU-FORMU-Örnek.docx

SBE-ANKET-İZİN-BELGESİ-BOŞ.docx

GENELGE-UYGULAMA-ARAŞTIRMA İZİNLERİ HK..pdf

SBE-TEZ SAVUNMA SINAVI DANIŞMAN DİLEKÇE-ÖRNEĞİ.doc

BAP-Basvuru-Formu-BOŞ.docx

BAP Başvuru Formu Dolu Örnek.PDF

TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

YL_01-Ögrenci Kontenjan ve Mülakat Juri Önerisi Formu.doc

YL_02-Tezli Yüksek Lisans Mülakat Jüri Değerlendirme Formu.doc

YL_03-Bilimsel-Hazırlık-Ders-öneri-Formu.doc.docx

YL_04-Tezli Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu.docx

YL_05-Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu.docx

YL_06-Tezli Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Formu.docx

YL_07-Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Formu.docx

YL_08-Tezli Yüksek Lisans İkinci Danışman Öneri Formu.docx

YL_09-Tezli Yüksek Lisans Seminer Başvuru Formu.doc

YL_10-Tezli Yüksek Lisans Seminer Değerlendirme Formu.doc

YL_11-TEZSİZ_Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu.doc

YL_12-Tezli-Yuksek-Lisans-Tez-onerisi_Hazirlama_Formu.doc

YL_13-Etik Kurul İzin Muafiyet Formu.doc

YL_14-Tezli Yüksek Lisans Tez Önerisini Enstitüye Gönderme Formu.docx

YL_15-Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.docx

YL_16-Tez-Savunma-Sınavı_ÖNCESİ_Jürilere-Tezin-Teslimi-Formu.doc

YL_17-Tezli Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu.doc

YL_18-Tezli Yüksek Lisans  Tez Savunma Sınavı Sonucu Tutanağı.docx

YL_19-Tezli Yüksek Lisans İntihal Programı Raporu-.doc

YL_20-TEZSİZ Yüksek Lisans Dönem Projesi İntihal Programı Raporuu.doc

YL_21-Tez Savunma Sınavı SONRASI  Jürilere İmzalı Tezin Teslimi Formu.doc

YL_22_Tezli_Yüksek_Lisans_TEZ_TESLiM_Süreci.docx

YL_23-TEZLİ_TEZSİZ_Yüksek_Lisans_-İlişik-Kesme-Formuu.doc

YL_24-TEZLİ_TEZSİZ_Yüksek_Lisans_Geçici_Mezuniyet_Belge_Talep_Formuu.doc

YL_25-Seminer-intihal-Programi-Raporu.doc

YL_26_MEZUNLAR DERNEĞİ BİLGİ FORMU.docx

DOKTORA FORMLARI

DR_01-Ögrenci Kontenjan ve Mülakat Juri Önerisi Formu.doc

DR_02-Mülakat Değerlendirme Formu.doc

DR_03-Bilimsel-Hazırlık-Ders-öneri-Formu.docx

DR_04- Danışman Öneri Formu.docx

DR_05-Danışman Değişikliği Formu.docx

DR_06-İkinci Danışman Öneri Formu.docx

DR_07-Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu.docx

DR_08- Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme Formu.doc

DR_09-Yeterlik Sınav Sonucunun Enstitüye Gönderme Formu.docx

DR_10-Tez İzleme Komitesi Üye Atama Formu.docx

DR_11-Tez İzleme Komitesi Dönem Değerlendirme Formu.docx

DR_12-Tez İzleme Komitesi Üyesi Değerlendirme Formu.doc

DR_13-Tez_Önerisi Hazırlama Formu.doc

DR_14- Tez Önerisini Enstitüye Gönderme Formu.docx

DR_15-Etik Kurul İzin Muafiyet Formu.doc

DR_16- Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.docx

DR_17-Tez Savunma Sınavı ÖNCESİ Jürilere Tezin Teslimi Formu.doc

DR_18-Savunma Sınavı  Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu.doc

DR_19-Tez Savunma Sınavı Sonucu Tutanağı.doc

DR_20-Tez İntihal Programı Raporu.doc

DR_21-Savunma Sınavı SONRASI Jürilere İmzalı Tezin Teslimi Formu.doc

DR_22-Tez Teslim Süreci.docx

DR_23- İlişik Kesme Formu.doc

DR_24-Geçici_Mezuniyet_Belge_Talep_Formu.doc

DR_25-Seminer-intihal-Programı-Raporu.doc

DR_26_Mezunlar_Derneği_Bilgi_Formu.docx

DİĞER FORMLAR

FR_01_Özel_Öğrencilik_Başvuru_Dilekçesi.doc

FR_02-Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (TOROS ÜNİV_ ÖĞRENCİSİ İÇİN) Başvuru Dilekçe Örneği.doc

FR_03-Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Örneğii.doc

FR_04-TEZSİZ Yüksek Lisans Programı YATAY GEÇİŞ (TOROS ÜNV_ÖĞRENCİSİ İÇİN) Başvuru Dilekçe Örneği.doc

FR_05-TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Örneğii.doc

FR_06-Doktora Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Örneğii.doc

FR_07-Mazeretli Kayıt Yenileme Dilekçesi.doc

FR_08-Kayıt Dondurma Dilekçesi.docx

FR_09-Ders Saydırma Formu.docx

FR_10-Başarısız_Ders_Yerine_Ders_Alma_Formu.docx

FR_11-Farklı Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesii.doc

FR_12-Mazeret Sınavına Girme  Dilekçesi.doc

FR_13-Maddi Hata Dilekçesi.doc

FR_14-Öğretim Üyesi Not Düzeltme Formu.docx

FR_15-Ders Görevlendirme Formu.docx

FR_16-Haftalık Ders Programı.docx

FR_17-Ara Sınav ve Final Sınav Programı.docx

FR_18-Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi.doc
Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi