TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Hakkında


  • Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi görüntüleme programı, 2014’te kurulmuştur.
  • İlk öğrenci kabulü 2014-2015 öğretim yılında başlamıştır.
  • Öğretim Dili Türkçedir.
  • Programın eğitim süresi dört yarıyıl olup staj süresi program süresine dâhildir. Öğrenciler ikinci yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yaparlar. Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayan öğrenciler “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans” diploması ve “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” Ünvanını almaktadır.  
  • Tıbbi görüntüleme teknikleri programında; Hastalıkların tanısı ve tedavisinde hekim tarafından kullanılan röntgen tanı ve tedavi (radyodiagnostik, radyoterapi, ultrason, nükleer görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans vb.) ünitelerinde çalışabilecek düzeyde ve ülke koşullarına uygun bilgili, becerikli teknik elemanlar yetiştirilmektedir.

 

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi