ULUSLARARASI FİNANS BÖLÜMÜ

Hakkındaİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılından itibaren faaliyet gösteren İktisat Bölümü ilk mezunlarını 2015 yılı içerisinde vermiştir. Bölümümüzün ismi, Yükseköğretim Kurulunun 11.04.2018  tarihli kararı ile mevcut öğrencilerimizin statülerinin korunması koşuluyla  “Uluslararası Finans” Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümümüzde 1 yıl zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerimiz başarılı oldukları takdirde 4 yıl boyunca görecekleri akademik derslerin ardından “İngilizce Uluslararası Finans Bölümü Lisans Diplomasına” sahip olacaklardır.

Bölümde öğrencilere gösterilen dersler ve müfredat uluslararası düzeyde kabul gören A.B.D. ve Avrupa üniversiteleri ile eşdeğer olarak hazırlanmıştır. Kültür derslerinin yanısıra iş piyasa dünyasının gereksinimi olan ve mesleki eğitim gerektiren derslere de müfredatta yer verilmiştir.

Uluslararası Finans alanında uzmanlaşmış akademik kadrosuyla öğrencilerin salt teorik bilgilerle değil, iş dünyasında kariyer yapabilmelerine olanak sağlayan, öğrendikleri bilgileri yorumlayan, eleştirel bakış açıları yakalamalarını sağlayan, ezbere değil, düşünerek öğrenen ve farklılıklar yaratan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen pragmatik bir yaklaşımla eğitim verilmektedir.

Uluslararası Finans Bölümü mezunları, konusu finans, maliye, muhasebe ve idare olan her branşta ve bu branşlarla ilişkili diğer tüm alanlarda iş bulma imkânlarına sahip olduklarından dolayı geniş bir yelpazede istihdam edilebilmektedirler.

Not: İktisat Bölümü mevcut öğrencileri hali-hazırdaki statüleri ile İktisat öğrenimine devam edecekler ve “İktisat Bölümü” mezunu diploması alacaklardır.Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi