YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Hakkında

Yabancı Diller Yüksekokulumuz, öğrencilerimize lisans öncesi ve lisans düzeyinde yabancı dil bilgi ve becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi konusunda hizmet vermektedir. Yabancı Diller Yüksekokulunun yapılanma çalışmaları devam etmektedir.  Yabancı Diller Yüksekokulumuz, İngilizce Hazırlık Okulu ve Fakülte Bölümü İngilizce Servis Dersleri birimi olmak üzere iki birimden oluşmaktadır.  Yüksekokulumuzdaki yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanacak olan Toros  Üniversitesi Hazırlık Eğitim –Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Yabancı dil hazırlık programlarında eğitim-öğretim süresi,bir yıldır.

Hazırlık Okulu’nun Temel Amaçları;

  • 1)        Toros Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına kayıtlı öğrencilere sürdürmekte oldukları akademik programlarda ve mezuniyet sonrası profesyonel hayatlarında gereksinim duyacakları yabancı dil becerilerini kazandırmak ve geliştirmek üzere açılan zorunlu ve seçmeli dersleri programlamak ve uygulamak.
  • 2)     Hazırlık sınıfı bulunan bir programa kaydını yaptıran, ancak Yabancı Dil Yeterlilik sınavında başarısız olan üniversitemiz öğrencilerine gerek akademik çalışmaları boyunca, gerekse iş hayatı ve sosyal çevrelerde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmak amacıyla lisans programı öncesinde bir yıllık yabancı dil eğitim hizmeti sunmak.
  •  3)     Hazırlık okulu, üniversitemizin Yabancı Dil Yeterlilik sınavlarını hazırlamak ve uygulanmaktan sorumludur.

Hedeflerimiz;

  • 1 ) Öğrencilere lisans çalışmaları için gerekli olan İngilizce yeterliliğini edinmeleri konusunda yardımcı olmak.

  • 2 ) Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknoloji (ICT) araçlarını hem sınıf içinde hem de sınıf dışındaki çalışmalarında kullanarak dil öğreniminde özerkleşmelerine yardımcı olmak. 

  • 3) Öğrencilerin küresel temalar ve konuları yakından tanımalarını sağlayarak onların küresel sorunları kavrama yetilerini arttırmalarına yardımcı olmak ve onları bu konularda kendi fikirlerini İngilizce olarak ifade etmeleri için teşvik etmek.

  • 4 ) Öğrencilerin, çeşitli sınıf-içi & sınıf-dışı çalışmalarının bir parçası olan grup ödevleri, projeler ve etkinlikler vasıtasıyla çalışma becerileri kazanmalarına yardımcı olmak.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi