• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları - 21/03/2021 tarihli ve 31430 sayılı resmi gazete ilanına istinaden.