ÖĞRENCİ

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM

T.C
TOROS ÜNİVERSİTESİ
FEN ve SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM
GÜZ YARIYILI
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim KontenjanlarınınAna Bilim Dallarından İstenilmesi

20.04.2018
20.04.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim KontenjanlarınınAna Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
27.04.2018
27.04.2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders GörevlendirmelerininAna Bilim Dallarından İstenilmesi

07.05.2018
07.05.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci ve Yatay GeçişKontenjanlarının RektörlüğeBildirilmesi

18.05.2018
18.05.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders GörevlendirmelerininAna Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

18.05.2018
18.05.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci ve Yatay GeçişKontenjanlarının İlanı ve Başvuru Tarihleri

22.06.2018
22.06.2018
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt, Ders Kayıtları, Kayıt Yenileme Tarihleri

27.08.2018
27.08.2018
Mazeret Nedeniyle Ders Kaydı Yaptıramayanların Enstitüye Mazeret Dilekçesi Verme Tarihleri

10.09.2018
10.09.2018
Özel ÖğrenciKayıtları- Tümleşik Eğitim Kayıtları

10.09.2018
18.09.2018
Ders Ekleme Çıkarma Tarihleri  ve DanışmanOnaylarının Yapılması      
10.09.2018
21.09.2018
İzinli Sayılma Başvuru Tarihleri

27.08.2018
28.08.2018
Lisansüstü Programlara Ders Kayıtlarının Danışman Onaylarının Yapılması

27.08.2018
28.08.2018
Eğitim ÖğretimDönemi  (Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)

10.09.2018
17.12.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı BaharYarıyılı Lisansüstü Öğrenci veYatay Geçiş Kontenjanlarının Rektörlüğe Bildirilmesi

12.10.2018
12.10.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci ve Yatay GeçişKontenjanlarının İlanı ve Başvuru Tarihleri

15.10.2018
18.01.2019
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

22.10.2018
02.11.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantıları

03.12.2018
31.12.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders GörevlendirmelerininAna Bilim Dallarından İstenilmesi

03.12.2018
03.12.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders GörevlendirmelerininAna Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

14.12.2018
14.12.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları

20.12.2018
04.01.2019
Yarıyıl Sonu Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi ve İlanı

20.12.2018
11.01.2019
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora YeterlikSınavlarının Yapılması

07.01.2019
07.02.2019
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları

14.01.2019
18.01.2019
Bütünleme Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi ve İlanı

14.01.2019
21.01.2019
BAHAR YARIYILI

BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci ve Yatay GeçişKontenjanlarının İlanı ve BaşvuruTarihleri

15.10.2018
25.01.2019
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt, Ders Kayıtları, KayıtYenileme Tarihleri

28.01.2019
01.02.2019
Lisansüstü Programlara Ders Kayıtlarının Danışman Onaylarının Yapılması

28.01.2019
01.03.2019
İzinli Sayılma Başvuru Tarihleri

28.01.2019
01.03.2019
Mazeret Nedeniyle Ders Kaydı Yaptıramayanların Enstitüye MazeretDilekçesi Verme Tarihleri

04.02.2019
12.02.2019
Özel Öğrenci Kayıtları- Tümleşik EğitimKayıtları

04.02.2019
15.02.2019
Ders Ekleme Çıkarma Tarihleri ve DanışmanOnaylarının Yapılması      
04.02.2019
15.02.2019

Eğitim Öğretim Dönemi (Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)
04.02.2019
14.05.2019
Mazeretleri Yönetim Kurulunca Kabul Edilenlerin Mazeretli Ders Kayıt Tarihleri veDanışman Onaylarının Yapılması            
18.02.2019
22.02.2019
Ders kayıt Çıktılarının Alınması, Danışmana İmzalattırılarak Enstitüye Teslimi

25.02.2019
25.03.2019
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavları

18.03.2019
29.03.2019
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları

20.05.2019
31.05.2019
Yarıyıl Sonu Sınavlarının ÖğrenciBilgi Sistemine Girilmesi ve İlanı

20.05.2019
07.06.2019
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora YeterlikSınavlarının Yapılması

03.06.2019
03.07.2019
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantıları

03.06.2019
28.06.2019
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları

10.06.2019
14.06.2019
Bütünleme Sınavlarının ÖğrenciBilgi Sistemine Girilmesi ve İlanı

10.06.2019
17.06.2019
YAZ DÖNEMİYaz Dönemi Ön Kayıt Tarihleri

17.06.2019
18.06.2019
Yaz Dönemi Kesin Kayıt Tarihleri ve Danışman Onayları

19.06.2019
21.06.2019
Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Dönemi (Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)

21.06.2019
09.08.2019
Yaz Dönemi Sonu Sınavları

19.08.2019
23.08.2019
Yaz Dönemi Sınav Sonuçlarının OBS’ye Girilmesi ve İlanı

19.08.2019
26.08.2019
T.C.
TOROS   ÜNİVERSİTESİ
FEN – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2017-2018   EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

Güz Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci,   Yatay Geçiş ve   Tümleşik   Eğitim Kontenjanlarının   Ana Bilim Dallarından İstenilmesi  
03.05.2017
03.05.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci,   Yatay Geçiş ve   Tümleşik   EğitimKontenjanlarının Ana Bilim   Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
12.05.2017
12.05.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılı   Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
25.05.2017
25.05.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci,   Yatay Geçiş ve   Tümleşik   Eğitim   Kontenjanlarının Rektörlüğe   Bildirilmesi
29.06.2017
29.06.2017
2017-2018   Eğitim-Öğretim   Yılı Güz/Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından   Enstitüye Gönderilmesi
19.06.2017
19.06.2017
2017-2018   Eğitim-Öğretim   Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci   ve Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlanı   ve Başvuru Tarihleri
29.06.2017
08.09.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Haftalık Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
05.09.2017
05.09.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Haftalık Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
08.09.2017
08.09.2017
Lisansüstü Programlara Kesin   Kayıt, Ders Kayıtları, Kayıt Yenileme Tarihleri
11.09.2017
22.09.2017
Lisansüstü Programlara Ders   Kayıtlarının Danışman Onaylarının   Yapılması
11.09.2017
20.10.2017
Özel Öğrenci Kayıtları- Tümleşik Eğitim Kayıtları
11.09.2017
06.10.2017
Mazeret   Nedeniyle Ders Kaydı Yaptıramayanların Enstitüye Mazeret   Dilekçesi Verme Tarihleri
25.09.2017
03.10.2017
Ders Ekleme Çıkarma   Tarihleri  ve   Danışman   Onaylarının   Yapılması
25.09.2017
06.10.2017
Eğitim Öğretim Dönemi(Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)
25.09.2017
29.12.2017
İzinli Sayılma Başvuru Tarihleri
11.09.2017
13.10.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim   Yılı Bahar Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının   Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
09.10.2017
09.10.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim   Yılı Bahar Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının Ana   Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
16.10.2017
16.10.2017
Mazeretleri   Yön.Kurulunca Kabul Edilenlerin Mazeretli Ders Kayıt Tarihleri ve   Danışman   Onaylarının   Yapılması        
09.10.2017
13.10.2017
Ders kayıt Çıktılarının   Alınması, Danışmana İmzalattırılarak   Enstitüye Teslimi
09.10.2017
10.11.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim   Yılı Bahar Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının   Rektörlüğe   Bildirilmesi
30.10.2017
30.10.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim   Yılı Bahar Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci ve Yatay Geçiş Kontenjanlarının   İlanı   ve Başvuru   Tarihleri
31.10.2017
02.02.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara   Sınavları
06.11.2017
17.11.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Doktora Tez İzleme   Komitesi Toplantıları
01.12.2017
31.12.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Yarıyıl Sonu Sınavları
08.01.2018
19.01.2018
Yarıyıl Sonu Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine   Girilmesi ve İlanı
08.01.2018
26.01.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Doktora Yeterlik Sınavlarının Yapılması
22.01.2018
22.02.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Bütünleme Sınavları
29.01.2018
02.02.2018
Bütünleme Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine   Girilmesi ve İlanı
29.01.2018
05.02.2018
Ara Sınavlar, Yarıyıl Sonu ve   Bütünleme Sınav Sonuç Listelerinin, Sınav Belgelerinin, Sınav Cevap   Anahtarlarının, Yoklama Listelerinin Enstitüye Gönderilmesi
05.02.2018
07.02.2018


Bahar Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
2017-2018 Eğitim-Öğretim   Yılı Bahar Yarıyılı   Haftalık Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
01.01.2018
01.01.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık   Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
05.01.2018
05.01.2018
Lisansüstü Programlara Kesin   Kayıt, Ders Kayıtları, Kayıt Yenileme Tarihleri
05.02.2018
09.02.2018
Lisansüstü Programlara Ders   Kayıtlarının Danışman Onaylarının   Yapılması
05.02.2018
16.03.2018
Özel Öğrenci Kayıtları- Tümleşik Eğitim Kayıtları
05.02.2018
02.03.2018
Ders Ekleme Çıkarma Tarihleri ve   Danışman   Onaylarının Yapılması
12.02.2018
23.02.2018
Mazeret Nedeniyle   Ders Kaydı Yaptıramayanların Ana Bilim Dalı Başkanlığına   Mazeret Dilekçesi   Verme Tarihleri
12.02.2018
20.02.2018
Eğitim Öğretim   Dönemi (Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)
12.02.2018
21.05.2018
İzinli Sayılma Başvuru Tarihleri
05.02.2018
09.03.2018
Mazeretleri Yönetim Kurulunca Kabul   Edilenlerin Mazeretli Ders Kayıt Tarihleri ve Danışman Onaylarının   Yapılması
26.02.2018
02.03.2018
Ders kayıt Çıktılarının Alınması,   Danışmana   İmzalattırılarak   Enstitüye Teslimi
26.02.2018
26.03.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Yeni   Ders Ekleme, Ders İptal ve Değişikliklerinin Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
05.03.2018
05.03.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Yeni   Ders Ekleme, Ders İptal ve Değişikliklerinin Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
12.03.2018
12.03.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavları
26.03.2018
06.04.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim   Yılı Güz   ve Bahar Yarıyılı Yeni Ders Ekleme, Ders İptal ve Değişikliklerinin Rektörlüğe Bildirilmesi
23.03.2018
23.03.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim   Yılı Güz/Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
21.05.2018
21.05.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılı Ders   Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
04.06.2018
04.06.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları
28.05.2018
08.06.2018
Yarıyıl Sonu Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine   Girilmesi ve İlanı
28.05.2018
18.06.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora Tez   İzleme   Komitesi Toplantıları
01.06.2018
29.06.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora   Yeterlik Sınavlarının Yapılması
11.06.2018
11.07.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları
18.06.2018
22.06.2018
Bütünleme Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi ve İlanı
18.06.2018
25.06.2018
Ara Sınavlar, Yarıyıl Sonu ve   Bütünleme Sınav Sonuç Listelerinin, Sınav Belgelerinin, Sınav Cevap   Anahtarlarının, Yoklama Listelerinin Enstitüye Gönderilmesi
26.06.2018
28.06.2018


YAZ DÖNEMİ
Yaz Dönemi Ön Kayıt Tarihleri
18.06.2018
22.06.2018
Yaz Dönemi Kesin Kayıt Tarihleri ve   Danışman   Onayları
25.06.2018
29.06.2018
Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Dönemi(Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)
02.07.2018
17.08.2018
Yaz Dönemi Sonu Sınavları
27.08.2018
31.08.2018
Yaz Dönemi Sonu Sınav Sonuçlarının   Otomasyona Girişi ve İlanı
27.08.2018
03.09.2018
Yaz Dönemi Sonu Sınavlarının Sınav Sonuç Listelerinin,   Sınav Belgelerinin, Sınav Cevap Anahtarlarının, Yoklama Listelerinin   Enstitüye Gönderilmesi
06.09.2018
06.09.2018

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED