ÖĞRENCİ

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM

T.C.
TOROS   ÜNİVERSİTESİ
FEN – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2017-2018   EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

Güz Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci,   Yatay Geçiş ve   Tümleşik   Eğitim Kontenjanlarının   Ana Bilim Dallarından İstenilmesi  
03.05.2017
03.05.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci,   Yatay Geçiş ve   Tümleşik   EğitimKontenjanlarının Ana Bilim   Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
12.05.2017
12.05.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılı   Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
25.05.2017
25.05.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci,   Yatay Geçiş ve   Tümleşik   Eğitim   Kontenjanlarının Rektörlüğe   Bildirilmesi
29.06.2017
29.06.2017
2017-2018   Eğitim-Öğretim   Yılı Güz/Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından   Enstitüye Gönderilmesi
19.06.2017
19.06.2017
2017-2018   Eğitim-Öğretim   Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci   ve Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlanı   ve Başvuru Tarihleri
29.06.2017
08.09.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Haftalık Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
05.09.2017
05.09.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Haftalık Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
08.09.2017
08.09.2017
Lisansüstü Programlara Kesin   Kayıt, Ders Kayıtları, Kayıt Yenileme Tarihleri
11.09.2017
22.09.2017
Lisansüstü Programlara Ders   Kayıtlarının Danışman Onaylarının   Yapılması
11.09.2017
20.10.2017
Özel Öğrenci Kayıtları- Tümleşik Eğitim Kayıtları
11.09.2017
06.10.2017
Mazeret   Nedeniyle Ders Kaydı Yaptıramayanların Enstitüye Mazeret   Dilekçesi Verme Tarihleri
25.09.2017
03.10.2017
Ders Ekleme Çıkarma   Tarihleri  ve   Danışman   Onaylarının   Yapılması
25.09.2017
06.10.2017
Eğitim Öğretim Dönemi(Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)
25.09.2017
29.12.2017
İzinli Sayılma Başvuru Tarihleri
11.09.2017
13.10.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim   Yılı Bahar Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının   Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
09.10.2017
09.10.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim   Yılı Bahar Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının Ana   Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
16.10.2017
16.10.2017
Mazeretleri   Yön.Kurulunca Kabul Edilenlerin Mazeretli Ders Kayıt Tarihleri ve   Danışman   Onaylarının   Yapılması        
09.10.2017
13.10.2017
Ders kayıt Çıktılarının   Alınması, Danışmana İmzalattırılarak   Enstitüye Teslimi
09.10.2017
10.11.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim   Yılı Bahar Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının   Rektörlüğe   Bildirilmesi
30.10.2017
30.10.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim   Yılı Bahar Yarıyılı   Lisansüstü Öğrenci ve Yatay Geçiş Kontenjanlarının   İlanı   ve Başvuru   Tarihleri
31.10.2017
02.02.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara   Sınavları
06.11.2017
17.11.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Doktora Tez İzleme   Komitesi Toplantıları
01.12.2017
31.12.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Yarıyıl Sonu Sınavları
08.01.2018
19.01.2018
Yarıyıl Sonu Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine   Girilmesi ve İlanı
08.01.2018
26.01.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Doktora Yeterlik Sınavlarının Yapılması
22.01.2018
22.02.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı   Bütünleme Sınavları
29.01.2018
02.02.2018
Bütünleme Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine   Girilmesi ve İlanı
29.01.2018
05.02.2018
Ara Sınavlar, Yarıyıl Sonu ve   Bütünleme Sınav Sonuç Listelerinin, Sınav Belgelerinin, Sınav Cevap   Anahtarlarının, Yoklama Listelerinin Enstitüye Gönderilmesi
05.02.2018
07.02.2018


Bahar Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
2017-2018 Eğitim-Öğretim   Yılı Bahar Yarıyılı   Haftalık Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
01.01.2018
01.01.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık   Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
05.01.2018
05.01.2018
Lisansüstü Programlara Kesin   Kayıt, Ders Kayıtları, Kayıt Yenileme Tarihleri
05.02.2018
09.02.2018
Lisansüstü Programlara Ders   Kayıtlarının Danışman Onaylarının   Yapılması
05.02.2018
16.03.2018
Özel Öğrenci Kayıtları- Tümleşik Eğitim Kayıtları
05.02.2018
02.03.2018
Ders Ekleme Çıkarma Tarihleri ve   Danışman   Onaylarının Yapılması
12.02.2018
23.02.2018
Mazeret Nedeniyle   Ders Kaydı Yaptıramayanların Ana Bilim Dalı Başkanlığına   Mazeret Dilekçesi   Verme Tarihleri
12.02.2018
20.02.2018
Eğitim Öğretim   Dönemi (Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)
12.02.2018
21.05.2018
İzinli Sayılma Başvuru Tarihleri
05.02.2018
09.03.2018
Mazeretleri Yönetim Kurulunca Kabul   Edilenlerin Mazeretli Ders Kayıt Tarihleri ve Danışman Onaylarının   Yapılması
26.02.2018
02.03.2018
Ders kayıt Çıktılarının Alınması,   Danışmana   İmzalattırılarak   Enstitüye Teslimi
26.02.2018
26.03.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Yeni   Ders Ekleme, Ders İptal ve Değişikliklerinin Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
05.03.2018
05.03.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Yeni   Ders Ekleme, Ders İptal ve Değişikliklerinin Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
12.03.2018
12.03.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavları
26.03.2018
06.04.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim   Yılı Güz   ve Bahar Yarıyılı Yeni Ders Ekleme, Ders İptal ve Değişikliklerinin Rektörlüğe Bildirilmesi
23.03.2018
23.03.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim   Yılı Güz/Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından İstenilmesi
21.05.2018
21.05.2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılı Ders   Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi
04.06.2018
04.06.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları
28.05.2018
08.06.2018
Yarıyıl Sonu Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine   Girilmesi ve İlanı
28.05.2018
18.06.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora Tez   İzleme   Komitesi Toplantıları
01.06.2018
29.06.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora   Yeterlik Sınavlarının Yapılması
11.06.2018
11.07.2018
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları
18.06.2018
22.06.2018
Bütünleme Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi ve İlanı
18.06.2018
25.06.2018
Ara Sınavlar, Yarıyıl Sonu ve   Bütünleme Sınav Sonuç Listelerinin, Sınav Belgelerinin, Sınav Cevap   Anahtarlarının, Yoklama Listelerinin Enstitüye Gönderilmesi
26.06.2018
28.06.2018


YAZ DÖNEMİ
Yaz Dönemi Ön Kayıt Tarihleri
18.06.2018
22.06.2018
Yaz Dönemi Kesin Kayıt Tarihleri ve   Danışman   Onayları
25.06.2018
29.06.2018
Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Dönemi(Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)
02.07.2018
17.08.2018
Yaz Dönemi Sonu Sınavları
27.08.2018
31.08.2018
Yaz Dönemi Sonu Sınav Sonuçlarının   Otomasyona Girişi ve İlanı
27.08.2018
03.09.2018
Yaz Dönemi Sonu Sınavlarının Sınav Sonuç Listelerinin,   Sınav Belgelerinin, Sınav Cevap Anahtarlarının, Yoklama Listelerinin   Enstitüye Gönderilmesi
06.09.2018
06.09.2018T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

Güz Yarıyılı

Başlangıç

Bitiş

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının Ana Bilim Dallarından İstenilmesi

18.04.2016

18.04.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

25.04.2016

25.04.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının Rektörlüğe Bildirilmesi

20.06.2016

20.06.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından İstenilmesi

15.06.2016

15.06.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

22.06.2016

22.06.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci ve Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlanı ve Başvuru Tarihleri

27.06.2016

22.08.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi

30.06.2016

30.06.2016

Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının İlanı

01.08.2016

23.09.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından İstenilmesi

22.082016

22.08.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Mülakat Tarihi

01.09.2016

01.09.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

02.09.2016

02.09.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Kabul Edilenlerin İlanı

05.09.2016

05.09.2016

Kabul Edilen Adayların Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Tarihleri

05.09.2016

09.09.2016

Lisansüstü Programlara Ders Kayıtları, Kayıt Yenileme ve Danışman Onaylarının Yapılması

05.09.2016

23.09.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programlarının Rektörlüğe Bildirilmesi

23.09.2016

23.09.2016

Özel Öğrenci Kayıtları- Tümleşik Eğitim Kayıtları

26.09.2016

30.09.2016

Ders Ekleme Çıkarma Tarihleri ve Danışman Onaylarının Yapılması

26.09.2016

07.10.2016

Mazeret Nedeniyle Ders Kaydı Yaptıramayanların Ana Bilim Dalı Başkanlığına Mazeret Dilekçesi Verme Tarihleri

26.09.2016

07.10.2016

Mazeretleri Yönetim Kurulunca Kabul Edilenlerin Mazeretli Ders Kayıt Tarihleri ve Danışman Onaylarının Yapılması

10.10.2016

14.10.2016

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacak Öğrencilerin Alacakları Derslerin Enstitüye Yazı ile Bildirilmesi

26.09.2016

30.09.2016

Eğitim Öğretim Dönemi  (Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)

26.09.2016

30.12.2016

İzinli Sayılma Başvuru Tarihleri

26.09.2016

21.10.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Açılan Derslerin Syllabus’larının  (Ders Programı) Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

10.10.2016

14.10.2016

Ders kayıt Çıktılarının Alınması, Danışmana İmzalattırılarak Enstitüye Teslimi

17.10.2016

28.10.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

07.11.2016

18.11.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından İstenilmesi

28.11.2016

28.11.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantıları

01.12.2016

31.12.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavlarının Yapılması

01.12.2016

31.12.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

12.12.2016

12.12.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi

30.12.2016

30.12.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları

09.01.2017

20.01.2017

Yarıyıl Sonu Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi ve İlanı

23.01.2017

25.01.2017

Bütünleme Sınavına Girmek İsteyenlerin Ana Bilim Dalı Başkanlığına Başvurması İçin Son Tarih

26.01.2017

27.01.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları

30.01.2017

03.02.2017

Bütünleme Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi ve İlanı

06.02.2017

08.02.2017

Ara Sınavlar, Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınav Sonuç Listelerinin, Sınav Belgelerinin, Sınav Cevap Anahtarlarının, Yoklama Listelerinin Enstitüye Gönderilmesi

08.02.2017

10.02.2017

Bahar Yarıyılı

Başlangıç

Bitiş

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının Ana Bilim Dallarından İstenilmesi

19.09.2016

19.09.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

26.09.2016

26.09.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci, Yatay Geçiş ve Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının Rektörlüğe Bildirilmesi

03.10.2016

03.10.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci ve Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlanı ve Başvuru Tarihleri

17.10.2016

30.12.2016

Tümleşik Eğitim Kontenjanlarının İlanı

02.01.2017

10.02.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans  ve Doktora Programlarının Mülakat Tarihi

12.01.2017

12.01.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Kabul Edilenlerin İlanı

16.01.2017

16.01.2017

Kabul Edilen Adayların Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Tarihleri

16.01.2017

20.01.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından İstenilmesi

18.01.2017

18.01.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programlarının Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

23.01.2017

23.01.2017

Lisansüstü Programlara Kayıt Yenileme, Ders Kayıtları ve Danışman Onaylarının Yapılması

06.02.2017

10.02.2017

Özel Öğrenci Kayıtları- Tümleşik Eğitim Kayıtları

13.02.2017

17.02.2017

Ders Ekleme Çıkarma Tarihleri ve Danışman Onaylarının Yapılması

13.02.2017

24.02.2017

Mazeret Nedeniyle Ders Kaydı Yaptıramayanların Ana Bilim Dalı Başkanlığına Mazeret Dilekçesi Verme Tarihleri

13.02.2017

24.02.2017

Mazeretleri Yönetim Kurulunca Kabul Edilenlerin Mazeretli Ders Kayıt Tarihleri ve Danışman Onaylarının Yapılması

13.02.2017

24.02.2017

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacak Öğrencilerin Alacakları Derslerin Enstitüye Yazı ile Bildirilmesi
   13.02.2017

17.02.2017

Eğitim Öğretim Dönemi (Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)

13.02.2017

23.05.2017

İzinli Sayılma Başvuru Tarihleri

13.02.2017

10.03.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programlarının Rektörlüğe Bildirilmesi

24.02.2017

24.02.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Açılan Derslerin Syllabus’larının  (Ders Programı) Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

02.02.2017

02.02.2017

Ders kayıt Çıktılarının Alınması, Danışmana İmzalattırılarak Enstitüye Teslimi

27.02.2017

10.03.2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Yeni Ders Ekleme, Ders İptal ve Değişikliklerinin Ana Bilim Dallarından İstenilmesi

07.03.2017

07.03.2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Yeni Ders Ekleme, Ders İptal ve Değişikliklerinin Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

21.03.2017

21.03.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavları

27.03.2017

07.04.2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Yeni Ders Ekleme, Ders İptal ve Değişikliklerinin Rektörlüğe Bildirilmesi

28.03.2017

28.03.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları

29.05.2017

09.06.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantıları

01.06.2017

30.06.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavlarının Yapılması

01.06.2017

30.06.2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından İstenilmesi

15.06.2017

15.06.2017

Yarıyıl Sonu Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi ve İlanı

09.06.2017

09.06.2017

Bütünleme Sınavına Girmek İsteyenlerin Ana Bilim Dalı Başkanlığına Başvurması İçin Son Tarih

09.06.2017

09.06.2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları

12.06.2017

16.06.2017

Bütünleme Sınavlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi ve İlanı

19.06.2017

19.06.2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Ana Bilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi

22.06.2017

22.06.2017

Ara Sınavlar, Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınav Sonuç Listelerinin, Sınav Belgelerinin, Sınav Cevap Anahtarlarının, Yoklama Listelerinin Enstitüye Gönderilmesi

22.06.2017

23.06.2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi

30.06.2016

30.06.2016

YAZ DÖNEMİ


Yaz Dönemi Ön Kayıt Tarihleri

19.06.2017

23.06.2017

Yaz Dönemi Kesin Kayıt Tarihleri ve Danışman Onayları

26.06.2017

30.06.2017

Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Dönemi  (Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihi)

03.07.2017

18.08.2017

Yaz Dönemi Sonu Sınavları

28.08.2017

01.09.2017

Yaz Dönemi Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girişi ve İlanı

28.08.2017

04.09.2017

Yaz Dönemi Sonu Sınavlarının Sınav Sonuç Listelerinin, Sınav Belgelerinin, Sınav Cevap Anahtarlarının, Yoklama Listelerinin Enstitüye Gönderilmesi

08.09.2017

08.09.2017
 

TOROS ÜNİVERSİTESİ 2015 – 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLARI AKADEMİK TAKVİMİ

Güz Yarıyılı

Başlangıç

Bitiş

Yeni Kayıt İçin Başvuru Süresi

Pazartesi, Ağustos 03, 2015

Pazartesi, Eylül 14, 2015

Ders kayıtları ve Danışman Onaylarının Yapılması

Pazartesi, Eylül 07, 2015

Cuma, Eylül 18, 2015

Derslerin Başlaması ve Derslerin Bitişi

Pazartesi, Eylül 14, 2015

Cuma, Aralık 25, 2015

Ders Ekleme ve Çıkarma Danışman Onayları

Pazartesi, Eylül 14, 2015

Çarşamba, Eylül 23, 2015

Bahar Döneminde Açılacak Derslerin Bölüm Başkanlarınca Bildirilmesi İçin Son Gün

Cuma, Kasım 27, 2015

Cuma, Kasım 27, 2015

Bahar Dönemi Öğrenci Kayıtları

Salı, Aralık 15, 2015

Pazartesi, Şubat 08, 2016

Final Sınavları

Pazartesi, Ocak 04, 2016

Cuma, Ocak 15, 2016

Final Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girişi ve İlanı

Pazartesi, Ocak 04, 2016

Pazartesi, Ocak 18, 2016

Bahar Yarıyılı

Başlangıç

Bitiş

Ders kayıtları ve Danışman Onaylarının Yapılması

Pazartesi, Şubat 01, 2016

Cuma, Şubat 05, 2016

Derslerin Başlaması ve Derslerin Bitişi

Pazartesi, Şubat 08, 2016

Cuma, Mayıs 20, 2016

Ders Ekleme ve Çıkarma Danışman Onayları

Pazartesi, Şubat 08, 2016

Cuma, Ağustos 12, 2016

Güz Döneminde Açılacak Derslerin Bölüm Başkanlarınca Bildirilmesi İçin Son Gün

Cuma, Haziran 24, 2016

Cuma, Haziran 24, 2016

Final Sınavları

Pazartesi, Mayıs 30, 2016

Cuma, Haziran 10, 2016

Final Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girişi ve İlanı

Pazartesi, Mayıs 30, 2016

Pazartesi, Haziran 13, 2016

Yaz Dönemi

Başlangıç

Bitiş

Yaz Dönemi Başvuruları, Yaz Dönemi Ders Kayıtları ve Danışman Onayları

Salı, Haziran 28, 2016

Cuma, Temmuz 01, 2016

Yaz Dönemi Derslerin Başlaması ve Bitiş Tarihleri

Pazartesi, Temmuz 04, 2016

Cuma, Ağustos 19, 2016

Yaz Dönemi Final sınavları

Pazartesi, Ağustos 22, 2016

Cuma, Ağustos 26, 2016

Final Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girişi ve İlanı

Pazartesi, Ağustos 22, 2016

Pazartesi, Ağustos 29, 2016


 

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED